INTENCJE MSZALNE – 19.12-25.12.2022

PONIEDZIAŁEK – 19.12.2022 – DZIEŃ POWSZEDNI

6.40 I/ za † przyjaciółkę Elżbietę Krasowską w 3 rocz. śm.

II/ za † Janinę Łukasiewicz (od pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach)

III/ za † męża Franciszka Polewka, †† rodziców Stanisławę i Józefa Kamyczek, teściów

Rozalię i Jana Polewka oraz †† rodzeństwo z obu stron

17.30 Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy do św. Franciszka

18.00 I/ za † męża Ryszarda Zielińskiego w 8 rocz. śm., †† rodziców, teściów i †† z rodziny

II/ za † Dariusza Czarnik we wspomnienie urodzin (od koleżanek i kolegów)

WTOREK – 20.12.2022 – DZIEŃ POWSZEDNI

6.40 I/ za † syna Wojciecha Jendryczka we wspomnienie urodzin

II/ za †† Honoratę i Stanisława Budziosz, Mariana, Mariannę, Wandę, Zygmunta

Borek, za †† z obu stron

III/ za † sąsiadów z ul. Wieniawskiego 4 (od sąs.)

17.30 Różaniec

18.00 I/ w int. rodziny Botor z podz. za łaski, o Boże bł. i zdrowie

II/ za † męża Zbigniewa Losert w 2 rocz. śm., †† rodziców Czesławę i Jana, teściów

Alicję i Zygmunta oraz siostrę Alicję, †† wnuków Marysię i Mateusza

ŚRODA – 21.12.2022 – DZIEŃ POWSZEDNI

6.40 I/ za † Janinę Rogowskę w 1 rocz. śm., Józefę, Jana i Czesława Żarnowiec

II/ za †† Lidię i Grzegorza Piąsta

III/ za † Józefę Rogoz i †† z rodziny

17.30 Nabożeństwo do MBNP

18.00 I/ za † syna Tomasza Gurbisz w 6 rocz. śm. oraz ojca Jana Połubok w kol. rocz. śm.

CZWARTEK – 22.12.2022 – DZIEŃ POWSZEDNI

6.40 I/ w int. Zenona Boroń z ok. 70 rocz. ur. oraz żony, z podz. za łaski, o Boże bł. i zdrowie

II/ za †† sąsiadów z ul. Ujejskiego 40 i 42

III/ za †† rodziców Małgorzatę i Jana, brata Waldemara Kacprzak, teścia Jana Mielnik

oraz braci Franciszka i Stanisława

18.00 I/ w int. rodziny Płachta z podz. za łaski, o Boże bł. dla całej rodziny

II/ za † Marię Kowalską (od rodziny Kuder i Płachta)

PIĄTEK – 23.12.2022 – DZIEŃ POWSZEDNI

7.00 I/ za † Kazimierę Gaborek (od sąs. z ul. Wieniawskiego 88)

II/ za † Eleonorę Herich w 1 rocz. śm.

III/ za † siostrę Krystynę Kusy i Romana Świeczkowskiego

17.30 Koronka do Miłosierdzia Bożego

18.00 I/ w int. córki Weroniki i jej męża Bartosza, rodziców, teściów i szwagra o łaskę

nawrócenia oraz opiekę Matki Bożej nad wnukami Aronem i Emmą

II/ za † Marcina Taubmann w 2 rocz. śm. oraz †† z rodziny

SOBOTA – 24.12.2022 – DZIEŃ POWSZEDNI

7.00 I/ za † żonę Leokadię Strączek w kol. rocz. śm., rodziców, chrzestnych

i szwagra Wacława

II/ za † Jana Dziura, †† rodziców, teściów oraz †† z rodzin z obu stron

III/ za † Jerzego Sarnowskiego w kol. rocz. śm., †† z rodziny Sarnowskich

i Urbańskich

22.00 Pasterka w intencji Parafian

24.00 Pasterka w intencji Parafian

NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO – 25.12.2022

7.00 Różaniec w intencji Parafian

7.30 I/ za † Zdzisława Trębacz i †† sąsiadów z ul. Ustronnej 20 i 22

9.00 I/ za † Kazimierza Koćmirskiego

10.30 I/w int. Julii Zawada z ok. 18 rocz. ur., z podz. za łaski, o Boże bł., dary Ducha św.

i zdrowie

12.00 I/ za Parafian, za dzieci, młodzież, dorosłych, rodziny i osoby starsze

15.00 I/ za †† Natalię i Pawła Wietki

16.00 Nieszpory kolędowe (Henryk Czich)

17.00 I/ w int. Kamila i Marcina Surlas z ok. kol. rocz. ur.

20.00 I/ w int. Andrzeja Okręta z ok. kol. rocz. ur. i Klaudii Okręta z ok. 37 rocz. ur., z podz. za łaski,

o Boże bł. i zdrowie, za rodzinę

Share
na górę