Błogosławiona Karolina
Pokaż menu

01-12-2018

Maryja czy Ewa?

MARYJA CZY EWA?

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP jest jednym ze świąt maryjnych, nierozerwalnie związanym z naszym Panem, Jezusem Chrystusem. Czcimy w Maryi Jej Niepokalane Poczęcie, którego dostąpiła dzięki męce i śmierci zmartwychwstaniu swojego Syna. Bóg szczególną łaskawością uzdolnił Ją do tego, aby w Niej Syn Boży mógł znaleźć godne mieszkanie.

W ten sposób Maryja od dwóch tysięcy lat staje przed światem jako spełnienie niezwykłej obietnicy, którą Bóg dał wtedy, kiedy Ewa, nie ufając Stwórcy, ale Jego przeciwnikowi, stała się nieposłuszna i poniosła w swoim życiu klęskę.

Niepokalane Poczęcie Maryi zostało przez Boga zapowiedziane słowami: Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w pietę (Rdz 3, 15). Obietnica się spełniła, dlatego jest to tak radosny dzień.

Ewa, która była nieposłuszna, została uratowana dzięki posłuszeństwu Maryi.

Ewa, która stała się w swoim sercu brudna, może się radować czystością Maryi.

Ewa skalana grzechem, może czcić niepokalane poczęcie NMP.

Ewa, która została pokonana przez szatana, ma nadzieję w Maryi, która odniosła nad nim zwycięstwo.

Ewa podeptana przez diabła, poniżona i poniżająca przez to siebie i bliźnich, ma nadzieję w Maryi, która starła głowę szatana i w Niej człowieczeństwo zostało postawione na piedestale.

Mamy nieustannie wybór, kogo czcić i kogo naśladować. Świat, ma szczególne upodobanie w stawianiu na piedestale Ewy hańbiącej siebie i zachęcającej innych do tego, żeby pohańbili własne człowieczeństwo.

Kościół od dwóch tysięcy lat stawia na piedestale Maryję, pokazując, że Ona prawdziwie zwycięża i że zwycięstwa  odnosi się jedynie wtedy, kiedy ze wszystkich sił zwalcza się pokusy i przeciwstawia grzechowi. Kościół uczy, że zwycięstwo odnosi się nie przez przyzwalanie na podeptanie własnej godności, ale przez to, że się jej broni.

Czcimy Maryję w litanii jako Przybytek Ducha Świętego, Przybytek chwalebny, Przybytek sławny pobożności. Maryja jest rzeczywiście kimś absolutnie osobliwym w naszym świecie. Instynktownie czczą Ją ludzie w każdym zakątku ziemi, oddając ze wszech miar należny Jej hołd w wizerunkach i figurach.

Prośmy, aby Bóg, tak jak w Maryi znalazł mieszkanie, mógł je znaleźć również w nas.

 

Fotoblog

Spacer wirtualny


Parafia


Dom w Wiśle

Kościół z lotu ptaka

Panorama

Siłownia

Grota solna