Błogosławiona Karolina
Pokaż menu

03-01-2019

BIERZMOWANIE - MARZEC 2019 - WAŻNE INFORMACJE

WERSJA PDF DO POBRANIA

 

BIULETYN INFORMACYJNY

Dla kandydatów do sakramentu bierzmowania

 

TERMIN:

·     Podczas wizytacji kanonicznej w parafii - MARZEC 2019

 

IMIĘ PATRONA NA BIERZMOWANIE:

·     Patronem może być błogosławiony(a) lub święty(a) kościoła rzymskokatolickiego

·     Należy zapoznać się z żywotem i nauczyć się zwięźle go opowiedzieć

·     Należy także swój wybór uzasadnić (dlaczego on/ona???)

 

ŚWIADEK BIERZMOWANIA:

·     Zaleca się dziewczynom – kobietę, chłopakom – mężczyznę

·     Wymogi:już bierzmowany; osoba wierząca i praktykująca– przystępuje do spowiedzi i komunii świętej; niemająca przeszkodyw przyjmowaniu sakramentów świętych, np. konkubinat, związek cywilny, ponowny związek po rozwodzie… (podobnie jak rodzice chrzestni)

 

 

 

DIALOG LITURGICZNY PODCZAS BIERZMOWANIA:

Biskup: Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?
Kandydaci:Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.
Wszyscy: Amen.

Biskup zwilża wielki palec prawej ręki krzyżmem i kreśli nim znak krzyża na czole kandydata mówiąc:[imię], Przyjmij znamię Ducha Świętego.
Bierzmowany:Amen
Biskup dodaje:Pokój.z tobą.
Bierzmowany:I z duchem twoim.

 

Każdy kandydat do bierzmowania powinien wiedzieć:

 

1.Co to jest bierzmowanie? Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swą mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

 

2.Co oznacza słowo „bierzmowanie”? Słowo „bierzmowanie” pochodzi od staropolskiego słowa „bierzmo”. Była to belka wzmacniająca strop. Celem bierzmowania jest, bowiem wzmocnienie nas w wierze.

 

3.Ile razy można przyjąć sakrament bierzmowania? Przyjmujemy go jeden raz w życiu, ponieważ raz na zawsze „wyciska” na duszy znamię świadka Chrystusowego.

 

4.Jaki jest związek między chrztem a bierzmowaniem? Razem z Eucharystią, chrzest i bierzmowanie są sakramentami inicjacji chrześcijańskiejbierzmowanie rozwija łaskę daną na chrzcie świętymbierzmowanieuzdalnia do dojrzałego życia chrześcijańskiego zapoczątkowanego na chrzcie świętym

5. Jakich łask udziela bierzmowanie? pomnaża łaskę uświęcającąwyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowegodaje pełnię darów Ducha Świętegodaje łaskę uczynkową, a byś wiarę mógł (a) mężnie wyznawać, bronić jej i według niej żyć

 

6. Co to znaczy bronić swojej wiary?

a)umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty

b)być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć

c)nie dawać złym życiem powodu do ataków na wiarę

 

7.Co to znaczy żyć według wiary? Żyć wg wiary tzn:

a)Zachowywać na co dzień wszystkie przykazania

b)Spełniać solidnie swoje obowiązki

c)Żyć w zjednoczeniu z Bogiem przez codzienną modlitwę, niedzielną Mszę św., pilną naukę religii, częstą spowiedź i Komunię św.

d)Wprowadzać w życie przykazania miłości Boga i bliźniego

 

8. Przez co mamy pogłębiać wiarę?

a) przez modlitwę i czynny udział we Mszy św.

b) częstą spowiedź i Komunię św.

c) systematyczną katechezę

d) przez czytanie Pisma św. i książek katolickich

e) przez życie na co dzień wiarą

 

9. Przez co człowiek może utracić wiarę?

Człowiek może utracić wiarę przez:

a)zaniedbywanie pogłębiania wiedzy religijnej

b)opuszczanie modlitwy, Mszy św.

c)lekceważenie przykazań Bożych

 

10. Kto udziela sakramentu bierzmowania?

Sakramentu bierzmowania udziela ks. biskup a w nagłych nadzwyczajnych okolicznościach każdy upoważniony kapłan

 

11. Jakie są najważniejsze ceremonie sakramentu bierzmowania?

a) włożenie rąk przez ks. biskupa co oznacza zstąpienie Ducha Świętego

b) namaszczenie na czole Krzyżmem św. i słowa” Przyjmij znamię daru Ducha 

Świętego

 

12.Co to jest sakrament? Sakrament jest widzialnym znakiem niewidzialnej łaski.

Fotoblog

Spacer wirtualny


Parafia


Dom w Wiśle

Kościół z lotu ptaka

Panorama

Siłownia

Grota solna