Błogosławiona Karolina
Pokaż menu

05-01-2019

Miłosierny Bóg niech nam błogosławi

 

Uroczystej Mszy Św. o godz. 12.00 w Nowy Rok – 2019 - przewodniczył ks. bp Marek Szkudło. Przybył do naszej Parafii, na zakończenie oktawy Bożego Narodzenia, aby modlić się za nas i wraz z nami za przyczyną Świętej Bożej Rodzicielki Maryi o wszelkie błogosławieństwo, pomyślność, potrzebne łaski i wzrost duchowy. Prosił Miłosiernego Boga o dalszą opiekę i opatrzność dla wszelkich zadań jakie nas czekają. Wspierał modlitewnie wszelkie podjęte dzieła, min. działalność Ośrodka Christoforos i Domu Parafialnego w Tychach i w Wiśle.

Eucharystia bowiem sprawowana była w intencji wszystkich parafian żyjących i zmarłych. Ks. Proboszcz z wielką radością przywitał tyszanina, bpa Marka pochodzącego z Paprocan i zauważył, że każda jego obecność pośród tej społeczności wiernych jest nam ogromnie miła, pouczająca i wartościowa. Prosił też licznie zgromadzonych w świątyni o wsparcie duchowe dla Niego oraz całego Kościoła i Archidiecezji.

W Orędziu Noworocznym Biskup zapewnił, że te 365 dni, które są przed nami pełne będą obecności Boga i Jego Miłosierdzia. Podczas homilii nawiązał do słów Papieża Franciszka z audiencji przed Bożym Narodzeniem: Bóg postawił Siebie raz na zawsze po stronie człowieka, aby go zbawić, aby go podnosić z nieszczęść i wspomagać w trudnościach… W ich świetle Ks. Biskup podzielił się z nami swoim przemyśleniem sugerując, że my naśladując Boga mamy również stawać jak On po stronie drugiego człowieka. Dostrzegać człowieka w człowieku, zwłaszcza teraz w tych czasach, gdy tak często człowiek człowiekowi staje się wilkiem… Apelował też abyśmy pozwolili Panu Bogu działać w nas przez Ducha Świętego otwierając się na Jego łaskę przyjmując Jego świętą wolę.

Postawy otwartości na Boże sprawy uczy nas właśnie – podkreślił zwierzchnik Kościoła katowickiego - Maryja Święta Boża Rodzicielka, która niczego nie zatrzymywała dla siebie, ale ze wszystkim dzieliła się z Bogiem. Wszystko rozważała w swoim sercu w obecności Boga. W dialogu z Nim. Powierzając Mu całe swoje życie i codzienność. Jeżeli będziemy postępować tak jak Matka Boża możemy doświadczać stale Bożego błogosławieństwa i Miłosierdzia. Bóg sprawi, że nasza wiara nie sprowadzi się tylko do idei i doktryny, ale będzie żywa, piękna i skuteczna, będzie nas prowadzić przez życie aż do ostatecznego z Nim spotkania.

Ponieważ pierwszy dzień Nowego Roku jest Dniem Modlitwy o Pokój na całym świecie, kaznodzieja prosił uczestniczących w Najświętszej Ofierze, aby stali się budowniczymi Chrystusowego Pokoju w sobie i we wzajemnych relacjach rodzinnychi społecznych. Bo praktyka pokoju zawsze zaczyna się od pojedynczego człowieka, nim rozejdzie się na cały świat. Dlatego bardzo ważne były także słowa z liturgii tego Dnia: „Niech Pan zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem... „

W pięknej modlitwie nasz dostojny Gość wołał do Świętej Bożej Rodzicielki zawierzając Jej nasze rodziny i nasze dalsze losy i udzielając na koniec Mszy apostolskiego błogosławieństwa za przyczyną Patronki bł. Karoliny i św. Krzysztofa.

Chciejmy zatem, jak powiedział nasz Biskup, uczynić wszystko, aby ten zwykły czas rozpoczętego roku kalendarzowego był czasem niezwykłym, naznaczonym obecnością Miłosiernego Boga i orędownictwem Świętych Pańskich, aby nadchodzące zwykłe dni stały się błogosławionym czasem łaski i zbawienia dla każdego człowieka tej ziemi, wszystkich wspólnot i całej Rodziny Parafialnej.

Krystyna Śnihur   

 

Fotoblog

Spacer wirtualny


Parafia


Dom w Wiśle

Kościół z lotu ptaka

Panorama

Siłownia

Grota solna