Błogosławiona Karolina
Pokaż menu

09-06-2019

PO CO NAM DAR MĄDROŚCI

 

Trwająca Uroczystość Zesłania Ducha Świętego odsyła nas do słowa „duch”, do tego co zdaje się być niematerialne, nieuchwytne. Czasem nawet pojawiać się może pokusa pozostawienia Ducha Świętego na drugim planie i zwracania się jedynie do Ojca i Syna. Dzisiaj warto jednak zmienić ten pogląd i przyjrzeć się wspólnie darom, które Duch Święty pragnie zlewać na każdego z nas.

 

Po co nam te dary: „To pierwsze, co się nasuwa to, dary Ducha Świętego aktualizują w nas wiarę, nadzieję i miłość w sposób bardzo konkretny, zależnie od okoliczności, jakie niesie życie. Są boskie nie tylko przez swe pochodzenie, ale także przez sposób, w jaki wewnątrz nas działają.” To zatem dzięki Duchowi Świętemu i temu czym szczodrze nas obdarza, nawet w trudach życia ujawnia się nasza wiara nadzieja i miłość. To dary Ducha pozwalają nam rozeznawać, rozumieć i kochać. Przyjęcie zaledwie jednego z nich otwiera nas na kolejne i umożliwia nam ich wzrost w nas. „Dar mądrości uzdalnia nas do tego, aby widzieć rzeczywistość tak, jak postrzega ją Jezus”.

 

Dobro, aby mogło być dobrem musi być i stale stawać się  synonimem mądrości. Wszystko, zaczynać się zatem musi od mądrego myślenia. Mądrość, otrzymywana od Ducha Świętego nie jest jednak wprost inteligencją czy wykształceniem, ale umiejętnym korzystaniem z posiadanej wiedzy. Korzystaniem z inteligencji. Korzystaniem dla miłości.

 

Mądrość to odróżnianie dobra od zła, prawdy od fałszu, tego co pozorne od tego co realne. „Boża mądrość wiąże umysł z sercem, realizm z ideałami, odwagę z roztropnością.” To dar mądrości pozwala nam rozumienie sensu Dekalogu i przestrzegania norm moralnych. To dar mądrości umożliwia nam korzystanie z sakramentu pokuty. Dar mądrości to dar mądrego przeżywania samego siebie.

 

Mamy w sobie, w naszym sercu Ducha Świętego. Możemy Go słuchać, albo nie. Jeśli słuchamy Ducha Świętego, to uczy On nas drogi mądrości, obdarowuje nas mądrością, pozwalającą nam postrzegać rzeczywistość oczyma Boga, słyszeć uszami Boga, miłować sercem Boga, osądzać rzeczy Bożym osądem.


To właśnie jest mądrość, jaką nas obdarza Duch Święty, a my wszyscy możemy ją posiadać. Trzeba tylko o nią prosić Ducha Świętego. Prośmy więc.

Małgorzata Klimek

Fotoblog

Spacer wirtualny


Parafia


Dom w Wiśle

Kościół z lotu ptaka

Panorama

Siłownia

Grota solna