Błogosławiona Karolina
Pokaż menu

09-06-2019

OBOWIĄZKI MATKI OCZAMI MARYI

 „A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: >Niewiasto, oto syn Twój<’”

Scena z Golgoty jest ważna w naszym spojrzeniu na Maryję. Tam zrodziła Ona drugiego syna, Jana, a w Janie nas wszystkich. Skoro zaś stała się naszą Matką, to tym samym przyjęła na siebie obowiązki matki. Nie nowe obowiązki, bo spełniała je już wobec Jezusa, ale nowe obowiązki wobec nas. To bardzo ważne przesłanie z Golgoty. Zastanówmy się nad nimi przeżywając jutro Święto NMP Matki Kościoła.

Obowiązki wobec poczętych

Jako Matka jest przy wszystkich swoich dzieciach, szczególnie tych, którzy lękają się trudów i niebezpieczeństw związanych z macierzyństwem. Cieszy się każdym przyjętym dzieckiem.

Obowiązki wobec nowo narodzonych

Jako Matka jest przy wszystkich, którzy przygotowują się do narodzenia dziecka, którzy lękają się o jego przyszłość, o warunki, w których będzie żyło.

Obowiązki wobec Bożych wymagań

Jako Matka jest przy wszystkich, którzy przynoszą niemowlę do świątyni, którzy chcą je pokazać Bogu, którzy dla swojego dziecka proszą o Boskie błogosławieństwo.

Obowiązki wobec zagrożonych

Jako Matka jest przy wszystkich, którzy w trosce o swoją rodzinę wybierają trud wędrówki do obcych, w nieznane; jest patronką wszystkich wędrujących za chlebem i uciekających przed groźbą śmierci.

Obowiązki wobec dorastającego dziecka

Jako Matka jest przy wszystkich, którzy wypełniając własne obowiązki, muszą rozdzielić się z rodziną, i jest z także tymi, którzy poszukują zagubionych dzieci.

Obowiązki wobec dorosłego

Jako Matka pomaga swym dorosłym dzieciom, rozumie chwile, które muszą przeznaczyć dla pracy, ale oczekuje także na momenty spotkania.

Obowiązki wobec skrzywdzonego

Jako Matka jest przy wszystkich skazanych, oskarżonych, także przy tych, którzy popełnili błędy. Ona za swoje dzieci przyjęła przecież także tych złoczyńców, którzy wisieli obok Jezusa. Także przy nich była.

Obowiązki wobec umierającego

Jako Matka jest towarzyszką wszystkich, którzy przeżywają żałobę, szczególnie tę po śmierci dziecka.

Obowiązki wobec zmarłego

Maryja, Matka, zawsze traktowana była jako ostatnia deska ratunku, jako Ta, do której można się uciec, nawet wtedy, gdy straciło się z oczu Boga.

*

Tyle obowiązków przyjęła Maryja na Golgocie. Tyle obowiązków względem mnie. Ja też mam wobec Niej obowiązki jako Jej dziecko. Czy je wypełniam?

                                                                                                                                                           Oprac. Teresa Hezner

 

Fotoblog

Spacer wirtualny


Parafia


Dom w Wiśle

Kościół z lotu ptaka

Panorama

Siłownia

Grota solna