Błogosławiona Karolina
Pokaż menu

29-06-2019

GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU

 

Matka Wiary, zawsze prowadzi wszystkich do Jej Syna – do Jezusa Chrystusa. Ona stanowi dla Kościoła wzór wiary, wzór zawierzenia, wzór spełniania woli Boga, a nade wszystko wzór troski o piękne oblicza serca i umysłu całkowicie zwróconego ku Bogu. Odzwierciedleniem owego wzoru Matki Najświętszej są symbole i obrazy biblijne zamknięte w tekście Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP.

 

 „Zacznijcie wargi nasze chwalić Pannę świętą”

Te bardzo wymowne słowa rozpoczynają tekst Godzinek i stanowią zaproszenie do oddania czci Matce Najświętszej. Jednocześnie słowa te zawierają bardzo subtelną sugestię, która kryje się w słowach „zacznijcie wargi nasze chwalić”. Zanim coś pojawi się na naszych wargach, w wypowiadanych słowach, wpierw musi się dokonać w sercu i umyśle. Dlatego prawdziwe uwielbienie Matki Najświętszej i pójście za wezwaniem Jej wzoru, jest możliwe tylko w wiernym podążaniu za Nią sercem. Śpiew Godzinek bardzo mocno wpisany jest w tradycję naszej pobożności Maryjnej.

 

W wielu wspólnotach parafialnych jak i w naszej w pierwszą sobotę miesiąca rankiem nadal rozbrzmiewają te miłe śpiewy ukazujące i sławiące postać Matki Najświętszej. Biorąc udział w pobożnym śpiewie Godzinek może nawet nie jesteśmy świadomi tradycji i bogactwa treściowego tych tekstów. Przedstawiają one piękno osoby Matki Najświętszej i jej współuczestnictwo w dziele naszego zbawienia przez obfite korzystanie z symbolii obrazów biblijnych zaczerpniętych ze Starego Testamentu. Stąd teksty poszczególnych części Godzinek są niemal utkane wyłącznie z bardzo wymownych tekstów biblijnych, których głęboką wymowę można zrozumieć przez poznanie tradycji każdego symbolu lub obrazu biblijnego odnoszonego do Matki Najświętszej. Znajdujemy tam m.in. następujące tytuły: Gwiazda Porankowa, Pełna Łaski, i wiele innych.

 

Tradycja Godzinek sięga końca XV w. Powstały one jako śpiewy przeznaczone na dzień 8 grudnia w oparciu o tradycję modlitwy Liturgii godzin, czyli brewiarza. Ułożenie tekstów Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP przypisuje się franciszkańskiemu teologowi Leonardowi Nogarol z Werony. Geniusz autora tekstów objawia się w wyjątkowej umiejętności czerpania różnych porównań i zwrotów z Księgi Słowa Bożego i odnoszenia ich do Maryi, co pośrednio jest dowodem wyjątkowej miłości do Niej.

 

Do Polski teksty Godzinek zostały przywiezione prawdopodobnie przez jezuitów i przetłumaczone przez ks. Jakuba Wujka. Niektórzy uważają, że przekładu dokonał nieznany jezuita w Krakowie już w 1616 r. I choć nie mamy pewności autorstwa tekstów
i tłumaczenia, to jednak Godzinki stały się wyjątkowo ulubioną modlitwą narodu polskiego. Dlatego śpiewali je królowie, szlachta, rycerstwo, rzemieślnicy i cały lud wierny.

 

Zechciejmy i my, w każdą w pierwszą sobotę miesiąca po Mszy św. porannej uczestniczyć w tym pięknym nabożeństwie Maryjnym.

 

Oprac.: Krystyna Śnihur

 

Fotoblog

Spacer wirtualny


Parafia


Dom w Wiśle

Kościół z lotu ptaka

Panorama

Siłownia

Grota solna