Błogosławiona Karolina
Pokaż menu

29-06-2019

DAR UMIEJĘTNOŚCI

 

Po darach mądrości, rozumu i rady, przychodzi czas na umiejętność, która przenosi nas do poziomu bardziej materialnego. Dar umiejętności zwany zamiennie darem wiedzy to dar zwracający nasze oczy na to co stworzone, na to jakim to co stworzone jest i na tym czym to stworzenie ma się stawać. Zapytać można, Boże Mój jak to stawać ma się stworzenie, które Ty mi już dałeś? Skoro w Tobie budzi się takie pytanie, a zapewniam, że jest i ono we mnie, warto na chwilkę zajrzeć do fragmentu tekstu Romana Brandstaettera, Rozmowy z Bogiem:

 


Panie, Adam umarł

Strudzony długim życiem

Po żmudnym bojowaniu

Z wężem

I pracą na ugorze

Pochowano go w jaskini

 Na tej samej ziemi

 Z której ulepiłeś jego ciało

Ku Swojej chwale.

A wtedy zapłakałeś

 Nad nieudanym dziełem

Rąk Swoich.

 

A na to Pan odpowiedział:

- Mylisz się, synu.

- To moje dzieło jest doskonałe

Ale z woli mojej Niedokończone.

 - Dlaczego niedokończone?
Spytałem

- Bo człowiek sam w sobie

- Musi dokończyć

Dzieło mojego stworzenia.

- Więc nad czym płakałeś, Panie?

- Nad nieudolnością człowieka

 

Pan zachęca nas do podjęcia trudu tworzenia własnego człowieczeństwa, do tworzenia swojej marki, mówiąc potocznie i modnie. A jak wiadomo marka nie może kojarzyć się z bylejakością. Stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, w swoich stworzeniach, powinniśmy starać się zachować owo „podobieństwo”, powinniśmy starać się zachować tę Prawdę. Człowiek napełniony darem umiejętności potrafi rozeznać sposób, poprzez który łatwiej, w swoich stworzeniach, stawać się podobnym do Boga, potrafi rozeznać jak właściwie i umiejętnie być kontynuatorem stworzenia.

 

Dar umiejętności pozwala dostrzec w świecie piękno i wdzięk samego Boga. Dar ten uzdalnia nas także do korzystania z dóbr świata zgodnie z zamysłem Bożym. Jako kontynuatorzy mamy przecież jasno wytyczone drogowskazy. Wiemy jak i gdzie się udać, ale wiemy też gdzie znajdują się granice…Zaproszeni przez Boga do dalszego stwarzania siebie i świata otrzymaliśmy zdolności i talenty, każdy z nas różne i o różnym stopniu, po to abyśmy żyjąc potrzebowali siebie wzajemnie. Pamiętajmy o tym szczególnie w czasie naszych wakacyjnych zachwytów nad pięknem świata.

Małgorzata Klimek

Fotoblog

Spacer wirtualny


Parafia


Dom w Wiśle

Kościół z lotu ptaka

Panorama

Siłownia

Grota solna