Błogosławiona Karolina
Pokaż menu

07-07-2019

TRZECIE OBJAWIENIE MB FATIMSKIEJ

Trzecie Objawienie Matki Bożej Fatimskiej
Podczas trzeciego objawienia 13 lipca w Fatimie niewielka szarawa chmurka
nadciągnęła nad krzew, słońce zaćmiło się i chłodny powiew przeleciał nad
wzgórzem, pomimo że była to pełnia lata. Dzieci zobaczyły odblask światła, po czym
nad krzewem ukazała się Matka Boża.
Łucja: „Czego sobie Pani życzy ode mnie?"
Matka Boża: „Chcę, abyście przyszli tu 13 dnia następnego miesiąca
i nadal codziennie odmawiali różaniec na cześć Matki Bożej Różańcowej, aby uprosić
pokój na świecie i koniec wojny, gdyż tylko Ona będzie mogła wam pomóc".
Łucja: „Chciałabym prosić, aby Pani powiedziała nam, kim jest i uczyniła jakiś
cud, żeby wszyscy uwierzyli, że rzeczywiście nam się Pani ukazuje."
Matka Boża: „Nadal przychodźcie co miesiąc. W październiku powiem wam,
kim jestem i czego chcę oraz dokonam cudu, który wszyscy zobaczą, aby uwierzyli."
Potem dodała: „Ofiarujcie się za grzeszników i powtarzajcie wielokrotnie zwłaszcza
gdy będziecie czynić jakąś ofiarę: „O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, w
intencji nawrócenia grzeszników oraz jako zadośćuczynienie za grzechy
popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi." Wypowiadając te ostatnie
słowa, rozchyliła ponownie dłonie jak w poprzednich dwu miesiącach. Blask światła,
które z nich promieniowało zdawał się przenikać ziemię i zobaczyliśmy jakby morze
ognia.
Po wizji piekła pastuszkowie wznieśli oczy ku Matce Bożej, jakby prosząc
o pomoc, a Ona z dobrocią i smutkiem powiedziała: „Widzieliście piekło, dokąd idą
dusze biednych grzeszników. Aby je zbawić, Bóg chce ustanowić w świecie
nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca." Jeśli zostanie zrobione to, co wam
powiem, wiele dusz będzie zbawionych i nastanie pokój.
Później Matka Boża powiedziała: „Gdy odmawiacie różaniec, powtarzajcie po
każdej tajemnicy: „O mój Jezu, przebacz nam, zachowaj nas od ognia
piekielnego i zaprowadź wszystkie dusze do nieba, zwłaszcza te, które
najbardziej tego potrzebują".
Matka Boża w Fatimie przypomniała, że największą tragedią i nieszczęściem
człowieka jest grzech i trwanie w grzechu, które stopniowo prowadzi do całkowitego
odrzucenia Boga, czyli do piekła. Ukazując przerażającą wizję piekła Matka Boża
uświadomiła nam, że wiele dusz dobrowolnie idzie na wieczne potępienie jeżeli
pogrąża się w niewoli grzechów, odrzuca przykazania, przestaje się modlić, korzystać
z sakramentów i wyrzeka się wiary w Boga. Wieczne piekło jest rzeczywistością, do
której człowiek konsekwentnie zmierza, jeżeli odrzuca Boga, Jego Miłość i
Miłosierdzie żyjąc tak, jakby On nie istniał.
13 lipca zgromadzimy się na trzecim nabożeństwie w naszym parafialnym
wieczerniku, aby w łączności z pielgrzymami w Fatimie, jako Czciciele
Maryi modlitwą wynagradzać Bogu grzechy całego świata.

                                                                                 Oprac.: Krystyna Śnihur

Fotoblog

Spacer wirtualny


Parafia


Dom w Wiśle

Kościół z lotu ptaka

Panorama

Siłownia

Grota solna