Błogosławiona Karolina
Pokaż menu

05-10-2019

WSPÓLNOTA ŻYWYCH RÓŻ

Od początku istnienia parafii powołana została wspólnota Bractwa Różańcowego, w której nieco później z inicjatywy Księdza Proboszcza utworzyły się Róże Różańcowe. Róża różańcowa jest modlitewną wspólnotą 20 osób, z których każda codziennie modli się jedną dziesiątką Różańca Świętego według przydzielonych przez Zelatora tajemnic – w ten sposób w danej róży codziennie odmawiany jest cały różaniec. Istotne jest to, że wszyscy członkowie modlą się przez cały rok a polecane intencje dotyczą Kościoła, Parafii i rodzin oraz potrzeb własnych. Rozważając bowiem tajemnice różańcowe, patrzymy na misterium życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa oczyma Maryi, przeżywamy je tak, jak Ona w swym matczynym sercu je przeżywała. Odmawiając Różaniec, rozmawiamy z Maryją, powierzamy Jej ufnie wszystkie nasze troski i smutki, radości i nadzieje.

Prosimy o to, by pomagała nam podejmować Boże plany i by wypraszała u Syna łaskę potrzebną do wiernego ich wypełniania. Ona, stojąca zawsze u boku Syna – jest równocześnie obecna pośród naszych codziennych spraw – mówił św. Jan Paweł II.

 

Od połowy XIX wieku najpopularniejszą różańcową wspólnotą modlitewną jest Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone w roku 1826 przez Paulinę Jaricot w Lyonie. Wówczas różaniec miał 15 tajemnic. Dziś, jak wiemy, jest ich 20, za sprawą św. Jana Pawła II, który rozpoczynając 25. rok pontyfikatu w liście apostolskim „Różaniec Dziewicy Maryi” wprowadził tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa.

 

Członkowie róż starają się żyć według Ewangelii, która jest fundamentem życia chrześcijańskiego. Na początku modlitwy różańcowej Zelator prosi o umocnienie wiary, nadziei i miłości, gdyż będąc w apostolstwie różańcowym ciągle uczymy się wierzyć w Boga i Bogu, ufać w Jego dzieło zbawienia, a przede wszystkim Go kochać. Żywy Różaniec, jak sama nazwa podaje, składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Niektórzy ludzie obawiają się włączenia w modlitwę różańcową, gdyż tłumaczą się brakiem organizacji albo zapomnieniem przez co – jak im się wydaje – mogą zgrzeszyć. Tymczasem zaniedbanie modlitwy różańcowej nie pociąga za sobą grzechu. Po prostu z powodu nieodmówienia dziesiątek przez któregoś z członków róży cała grupa wyprosi mniej łask.

 

Parafia posiada dziś 30 róż (jedna męska). Za sprawy organizacyjne odpowiedzialna jest p. Bożena Stekla doskonałą okazją dla wszystkich członków do integracji jest doroczne spotkane przy stole organizowane zwykle w październiku w Auli Jana Pawła II przez Opiekuna Duchowego Ks. Proboszcza. Zelatorzy odpowiedzialni za poszczególne róże mogą wyznaczać spotkania częściej w kawiarence bądź salkach. Kult Matki Bożej jest wyraźnie obecny w naszej parafii. Nie ogranicza się on jedynie do obchodzenia liturgicznych świąt. Obejmuje również wiele innych form i nabożeństw. Najbardziej rozpowszechnioną formą kultu Maryjnego jest jednak różaniec. Towarzyszy on tak żyjącym jak i zmarłym. Członkowie róż uczestniczą  także w Eucharystii porannej w I soboty m-ca i nabożeństwach fatimskich w dniach i miesiącach objawień czyli 13 - go dnia od maja do października oraz spotkaniach formacyjnych organizowanych przez Opiekuna Duchowego po nabożeństwie  lub w wyznaczonym terminie. Zapraszamy chętnych do włączenia się do tej modlitewnej, żywej wspólnoty.

 

Oprac.: Krystyna Śnihur

Fotoblog

Spacer wirtualny


Parafia


Dom w Wiśle

Kościół z lotu ptaka

Panorama

Siłownia

Grota solna