Błogosławiona Karolina
Pokaż menu

02-11-2019

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 3 LISTOPADA 2019

ZYCZAJNY CZŁOWIEK

 

Zacheusz nie jest jedynym, który mógł być postrzegany przez otoczenie Jezusa jako ostatni, który miał prawo przyjść do Niego.

Pismo Święte jest pełne ludzi, których przeszłość nie była zbyt piękna. Jednak mądrość Boga przewyższa daleko naszą mądrość. Bóg potrafi wykorzystać nasze słabości do realizacji swojego planu miłości. Każdy z nas jest postawiony na świecie po coś. Z naszej strony potrzeba tylko jednego: pragnienia spotkania z Bogiem. Resztę uczyni Bóg.

 

Czasem trzeba się zatrzymać, pomyśleć. Może trzeba wejść na drzewo jak Zacheusz? Może wołać głośno jak niewidomy: „Ulituj się nade mną?” Ludzie mieli różne sposoby zwrócenia uwagi Mistrza, mieli też wiele sposobów i okazji, aby Go poznać. Najgorsza jednak jest zawsze obojętność. Ci, którzy choć trochę chcieli, przeżyli uzdrawiające spotkanie z Jezusem.

 

Pomyślmy dziś, w jaki sposób Bóg dociera do nas, do naszego serca? Czy mamy już drzwi serca wystarczająco otwarte? Z pewnością Jezus jest blisko. Na pewno bliżej niż myślimy. Przechodzi drogą. Zechciejmy Go zobaczyć i przyjąć rozradowani do swojego domu.

 

 

Fotoblog

Spacer wirtualny


Parafia


Dom w Wiśle

Kościół z lotu ptaka

Panorama

Siłownia

Grota solna