Błogosławiona Karolina
Pokaż menu

09-02-2020

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 9 LUTEGO 2020

 

 

ŻYĆ ZGODNIE Z JEGO NAUKĄ

 

Gdy w miarę naszych możliwości poznamy Chrystusa i Jego naukę, powinniśmy się starać według niej żyć, czyli naśladować Go. Wtedy stawać się będziemy światłem świata i solą ziemi.

 

Ponieważ Jezus kierował się przykazaniem miłości, dlatego konieczne jest wypełnianie tego przykazania na co dzień.

 

Być zatem światłem świata i solą ziemi oznacza dzielić swój chleb z głodnymi, wprowadzać w dom biednych tułaczy, przyodziać nagiego – napominał nas prorok Izajasz w pierwszym czytaniu.

 

zy dzielimy się chlebem z innymi? Może stać nas na taki gest z okazji dożynkowych,  czy innych pięknych tradycji, ale jak to wygląda w życiu codziennym?

 

Czy mamy serce otwarte na potrzeby innych?

 

A może ono już dawno w nas skamieniało i okryło się znieczulicą?

 

Fotoblog

Spacer wirtualny


Parafia


Dom w Wiśle

Kościół z lotu ptaka

Panorama

Siłownia

Grota solna