Błogosławiona Karolina
Pokaż menu

14-03-2020

WIELKOPOSTNE PRZEMYŚLENIA

Czy spotkaliśmy się kiedyś z kimś, kto jest odrzucany przez społeczeństwo z powodu swojej choroby,  czy inności? Czy potrafimy spojrzeć na drugiego człowieka bez uprzedzeń, bez oceniania i krytyki? Jak często wydajemy o kimś sądy, nie chcemy mieć z nim nic wspólnego, odwracamy wzrok, tak naprawdę nie mając ku temu żadnych powodów? W otoczeniu każdego z nas często jest taka osoba - nieakceptowana przez większość, postrzegana powierzchowne, której nie dajemy szansy i z góry skazujemy ją na samotność.

 

Wszystkie nasze wielkopostne wyrzeczenia, które wprowadzamy w życie powinny mieć konkretny wpływ na nasze życie, czy życie naszych bliźnich. Jednak najważniejsze zmiany, jaki powinny się w nas dokonać, winny dotyczyć naszego podejścia do drugiego człowieka, musimy potrafić spojrzeć na niego tak, jak robi to Chrystus, wyciągnąć pomocną dłoń, nawiązać kontakt, okazać życzliwość, szacunek czy empatię.

 

Każdy człowiek wnosi coś do naszego życia, uczymy się od siebie nawzajem, zmieniamy pod wpływem innych ludzi. Nie możemy czuć się gotowi na przeżywanie tajemnicy Zmartwychwstania, gdy nie jesteśmy gotowi na miłość bliźniego i sami nie potrafimy tą miłością obdarzać. Nie możemy głosić wiary w Zmartwychwstałego Jezusa, jeśli nie potrafimy głosić miłości do bliźniego.

 

Bierzmy przykład z Jezusa, który nikogo nie skreśla, nie wyklucza. Każdy człowiek, który do Niego przychodzi jest tak samo ważny i nie ma znaczenia jego wygląd, sprawność czy status społeczny, wszyscy są równi, są Jego siostrami i braćmi.

                                      ******


Zrezygnuj z narzekania … skoncentruj się na wdzięczności.
Zrezygnuj z pesymizmu … stawaj się optymistą.
Zrezygnuj z gorzkich sądów … myśl życzliwie.
Zrezygnuj z nadmiernej troski … zawierz Opatrzności Bożej.
Zrezygnuj ze zniechęcenia … bądź pełen nadziei.
Zrezygnuj z zawziętości … powróć do przebaczenia.
Zrezygnuj z nienawiści … odpłacaj dobrem za zło.
Zrezygnuj z negatywizmu … bądź pozytywny.
Zrezygnuj z gniewu … bądź cierpliwszy.
Zrezygnuj z małostkowości … stawaj się dojrzalszy.
Zrezygnuj ze smutku … raduj się pięknem, które jest wokół ciebie.
Zrezygnuj z zazdrości … módl się o ufność.
Zrezygnuj z obgadywania … kontroluj język.
Zrezygnuj z grzechu … wracaj do cnoty.
Zrezygnuj ze zrezygnowania … WYTRWAJ!!!

 

Fotoblog

Spacer wirtualny


Parafia


Dom w Wiśle

Kościół z lotu ptaka

Panorama

Siłownia

Grota solna