Błogosławiona Karolina
Pokaż menu

27-02-2021

INTENCJE MSZALNE - 01.03-07.03.2021

 

INTENCJE MSZALNE

01.03-07.03.2021

 

PONIEDZIAŁEK - 01.03.2021 - DZIEŃ POWSZEDNI

7.00 I/ za †† Józefa Strasz, Kazimierza Chaim, Jana Staroń i Mieczysława

Kaca (od sąs. z Al. Piłsudskiego 57)

II/ za † Mariana Graczyk (od cioci Danuty)

17.30 Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy do św. Franciszka

18.00 I/ za †† rodziców Genowefę Kukla w 20 rocz. śm. i Jana w 15 rocz. śm.,

za †† z rodzin Wilk, Kukla i Bojarowicz

II/ za † Waldemara Rośkowicz w 2 rocz. śm., za †† rodziców z obu stron

i dusze w czyśćcu cierpiące

III/ za † Lucynę Żmijowską (od rodziców i dzieci z wychowawcą klady VIc)

WTOREK - 02.03.2021 - DZIEŃ POWSZEDNI

7.00 I/ za † Jerzego Brzezina (od sąs. z ul. Tołstoja 54)

II/ za † Wiesława Zych (od Jolanty i Bogusława Zych w rodziną)

17.30 Różaniec

18.00 I/ w int. Eugenii i Zbigniewa Świtek z podz. za łaski, o Boże bł. i zdrowie

II/ za † męża Zbigniewa Losert we wspomnienie imienin, za †† rodziców

Czesławę i Jana oraz siostrę Alicję Jerzyna, teściów Alicję i Zygmunta Losert

i †† dziadków z obu stron

III/ za †† rodziców Irenę i Władysława Masłyk, Kazimierza Koselskiego,

Mieczysława Masłyk i za †† z rodziny

ŚRODA - 03.03.2021 - DZIEŃ POWSZEDNI

7.00 I/ za † mamę Marię Hołuj w 3 rocz. śm., brata Marka, Elżbietę i Karola Żołna,

za †† z rodziny

II/ za † Władysławę Góra w 4 rocz. śm.

17.30 Nabożeństwo do MBNP

18.00 I/ za †† rodziców Józefę i Ignacego Grzelczyk i brata Józefa, teściów Janinę,

Marię, Stanisława Łukasiewicz i za †† z pokrewieństwa

II/ za †† Kazimierza Węgrzynek, teściów Marię i Augustyna oraz Krystynę

i Henryka Węgrzynek, za †† z rodzin

CZWARTEK - 04.03.2021 - ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA KRÓLEWICZA

7.00 I/ za † Zygmunta Gniza (od kuzynki Leokadii Polok)

II/ za † Wandę Wojtowicz (od rodziny z Chełma)

17.30 Różaniec powołaniowy

18.00 I/ w int. Kapłanów i powołań (zam. Bractwo Różańcowe)

II/ za † męża Piotra Kołodziejczyk w 6 rocz. śm. i Franciszka Cygal w 12 rocz. śm. oraz za †† z rodzin

z obu stron

III/ za † Lucynę Żmijowską (od Danuty Widła z Zabierzowa Bocheńskiego

z rodziną)

PIĄTEK - 05.03.2021 - DZIEŃ POWSZEDNI

7.00 I/ za † Zbigniewa Łukosz (od chrześnicy Anety z rodziną)

II/ za † Mariana Jakubowskiego (od współpracowników Jakości Dostaw

Fiat Auto Poland Tychy)

16.15 I/ o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz o światło Ducha św.

i łaskę wytrwania i świętości dla już powołanych (zam. Apostolat

Margaretek)

17.15 Droga krzyżowa dla młodzieży i dorosłych

18.00 I/ w intencji czcicieli NSPJ

II/ za dusze w czyśćcu cierpiące

SOBOTA - 06.03.2021 - DZIEŃ POWSZEDNI

7.00 I/ w int. czcicieli Niepokalanego Serca NMP (zam. Bractwo Różańcowe)

II/ za †† rodziców Krystynę i Mieczysława Trzewiczek

III/ za † męża Jana Dziura, †† rodziców, teściów, braci, siostry

i dusze w czyśćcu cierpiące

16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

17.00 I/ w int. Grzegorza Dulok z ok. 60 rocz. ur., z podz. za łaski, o Boże bł.

i zdrowie, za rodzinę

II/ za †† Alicję, Witoldę i ojca Stanisława Szczęsnowicz, za †† z obu stron

3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 07.03.2021

7.00 Różaniec w intencji Parafian i o ustanie epidemii

7.30 I/ w int. Wiktorii Kolarz z ok. 13 rocz. ur. oraz za mamę Aleksandrę Kolarz

w kol. rocz. ur., z podz. za łaski, o Boże bł. i zdrowie, za rodzinę

9.00 I/ za † Szymona Sokólskiego w 21 rocz. śm., jego żonę Eugenię w 8 rocz. śm.,

za †† z rodziny

10.30 I/ w int. Agnieszki Sojka z ok. kol. rocz. ur., z podz. za łaski, o Boże bł.

i zdrowie, za rodzinę

12.00 I/ za Parafian, za dzieci, młodzież, dorosłych, rodziny i osoby starsze

II/ w int. Wiktorii Kobuszko z ok. 21 rocz. ur., o opiekę Matki Bożej i spełnienie

woli Bożej

15.00 I/ za † Juliana Supel (od sąs. z Al. Piłsudskiego 51 i 49)

16.00 Gorzkie żale

17.00 I/ w int. Kapituły Franciszkańskiego Zakonu Świeckich o światło Ducha św. i dobry wybór

20.00 I/ za † Jana Gębczyka ze Spytkowic

Fotoblog

Spacer wirtualny


Parafia


Dom w Wiśle

Kościół z lotu ptaka

Panorama

Siłownia

Grota solna