Chrzest dziecka

Wszelkich formalności dopełniamy w kancelarii parafialnej najpóźniej dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu świętego.

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w parafii w każdą trzecią niedzielę miesiąca na Mszy o godzinie 12:00

Nauki dla rodziców i chrzestnych:

czwartek przed niedzielnym chrztem, godzina 1900 w salce św. Barbary pod kościołem

Kto może być rodzicem chrzestnym?

Chrzestny ma dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

By móc być dopuszczonym do przyjęcia zadania chrzestnego, należy:

 • posiadać wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania,
 • mieć ukończony 15 rok życia,
 • nie być ojcem lub matką przyjmującego chrzest,
 • być katolikiem, po I-szej Komunii św., bierzmowanym, wyznającym swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła – nie dopuszcza się więc do pełnienia tej  funkcji np.: osób żyjących w związku niesakramentalnym lub młodzieży, która nie uczęszcza na katechizację.

Zaświadczenie od chrzestnych z parafii, że mogą być chrzestnymi – że są praktykujący należy złożyć w kancelarii lub przed Mszą świętą w zakrystii.

Msze Święte z okazji roczku dziecka

Druga i czwarta sobota miesiąca, godzina 17:00.

Dziecko zgłaszamy odpowiednio wcześniej w kancelarii. We Mszy świętej uczestniczą przede wszystkim rodzice i rodzice chrzestni. Na Mszę świętą przynosimy święcę chrzcielną.

Wychowanie w wierze oznacza doprowadzenie dziecka do świadomej przyjaźni z Chrystusem, a to dokonuje się przez:

 • przekazanie dziecku podstawowych prawd wiary i zasad moralności głoszonych przez Kościół katolicki,
  a przede wszystkim nauczenie dziecka modlitwy,
 • włączenie go w życie wspólnoty katolickiej (Msza św. niedzielna),
  posyłanie na naukę religii,
 • doprowadzenie do pełnego udziału w Eucharystii i do przyjęcia sakramentu bierzmowania
  oraz wprowadzenie w dojrzałe i odpowiedzialne życie chrześcijanina.
na górę