Błogosławiona Karolina
Pokaż menu

Pogrzeb katolicki


O czym warto pamiętać gdy zmarła bliska osoba.


MODLITWA. Wiara uczy nas, że w chwilach trudnych i doświadczeniach człowiek znajduje pomoc i łaskę od Boga. Warto zatem pamiętać o modlitwie za zmarłego
i jego rodzinę:

- modlitwy przy zmarłym w domu.
- różaniec w kaplicy przy zakładzie pogrzebowym (kostnicy) wieczorem od dnia   śmierci do dnia pogrzebu. Modlitwę może prowadzić ktoś z rodziny lub inna świecka osoba.
- krewni osoby zmarłej przed pogrzebem przystępują do spowiedzi. W kościele parafialnym okazja do sakramentu pokuty jest 30 minut przed każdą Mszą św.
- w dniu pogrzebu przyjętą w stanie łaski uświęcającej Komunię św. można ofiarować za zmarłego.
- zwyczajowo miesiąc po śmierci odprawiana jest za zmarłego Msza św., a o jej terminie informuje się krewnych, znajomych i sąsiadów. Podobnie jest też ze Mszą św. w rocznicę śmierci.

Takie terminowe (roczne) Msze św. zamawia się w kancelarii parafialnej z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.

         FORMALNOŚCI

Fakt śmierci i pogrzebu należy zapisać w księgach parafialnych. Parafia dokonuje tego na podstawie aktu zgonu wydanego przez USC; dokument należy przedstawić w kancelarii parafialnej.
Formalności najlepiej zacząć od zgłoszenia pogrzebu w zakładzie pogrzebowym, formalności w parafii dokonać w godzinach otwarcia kancelarii. Godzinę pogrzebu ustalamy telefonicznie lub też poprzez zakład pogrzebowy.

Fotoblog

Spacer wirtualny


Parafia


Dom w Wiśle

Kościół z lotu ptaka

Panorama

Siłownia

Grota solna