Błogosławiona Karolina
Pokaż menu

Eucharystia - Pierwsza Komunia Święta

 Według nauki Soboru Watykańskiego II żadna „społeczność chrześcijańska nie da się wytworzyć, jeżeli nie ma korzenia i podstawy w sprawowaniu Najświętszej Eucharystii; od niej zatem trzeba zacząć wszelkie wychowanie do ducha wspólnoty” (DK 6). Eucharystia jest wyjątkowym sakramentem. W nim bowiem prawdziwie obecny jest Jezus Chrystus, którego można adorować. Sakrament ten jest dla nas pokarmem przyjmowanym w Komunii św. Eucharystia uobecnia również zbawczą ofiarę krzyżową Jezusa Chrystusa.

REZERWACJA MSZY ŚWIĘTEJ >>> 

Podczas przygotowania darów do ołtarza przynoszone są chleb i wino, aby stały się Ciałem i Krwią Chrystusa. Te dwa spośród ziemskich pokarmów, które już Starym Testamencie należały do darów składanych w ofierze Bogu, zostały w szczególny sposób wywyższone, gdyż z woli Chrystusa stały się Jego Ciałem i Krwią.

Z chleba – Ciało, z wina – Krew czyli o symbolice chleba i wina w Eucharystii
Nasz chleb powszedni

Chleb to (w większości kultur) najbardziej podstawowy pokarm. Bez niego trudno wyobrazić sobie życie. „Chleb powszedni” jest synonimem wszelkiego pokarmu. Nie jest jednak tylko „owocem ziemi”; nie wystarczy go zerwać i zjeść. Jego wytworzenie wymaga sporo pracy. Dlatego podczas przygotowania darów kapłan, błogosławiąc Boga za chleb, mówi o nim jako o „owocu ziemi i pracy rąk ludzkich”.

Te podstawowe prawdy o chlebie mają także swoją wymowę, gdy spojrzeć na Ciało Pańskie. Jezus mówi, że bez spożywania Jego Ciała nie można mieć życia, które dzięki Niemu zamieni się w życie wieczne (J 6, 53-54). Jest ono dla pragnących nieba podstawowym pokarmem. Jednak przyjmowanie Go nie daje zbawienia automatycznie. Wymaga współpracy z Bożą łaską, życia Ewangelią. Zbawienie w pewnym sensie jest więc – jak chleb – owocem Bożej łaski i ludzkiej pracy. Staje się „skutecznym” pokarmem tylko dla tych, którzy do Bożego daru dokładają własny wysiłek. Spożywając Eucharystyczny chleb wierzący uświadamia sobie, że jego zbawienie nie dokona się automatycznie. Że pokarm dający Życie Wieczne nie wystarczy, jeśli nie pójdzie za nim dobre życie.

Na tropach biblijnej symboliki chleba: przaśny chleb wyjścia

W Starym Testamencie znaleźć można kilka innych obrazów pomagających zrozumieć znaczenie symboliki Eucharystycznego Chleba. Przede wszystkim Chleb Eucharystyczny nawiązuje do chleba spożywanego podczas pierwszej uczty paschalnej, w noc wyjścia Izraelitów z Egiptu. To – razem z Barankiem – chleb wyjścia, przygotowania na długą, trudną i niebezpieczną wędrówkę. Był niekwaszony, bo przygotowywano go i spożywano w pośpiechu (Wj 12, 8). Ten fakt znalazł specyficzną interpretację w Nowym Testamencie. W Biblii kwas jest symbolem oddziaływania na otoczenie. Jest go niewiele, a potrafi zmienić smak ciasta.

źródło: www.wiara.pl


Adoracja Najświętszego Sakramentu:

czwartek 7:30-17:30 (kaplica Św. Józefa)
sobota 16:00-17:00 (w kościele)

Zmartwychwstały Jezus jest obecny pod postaciami chleba i wina prawdziwie jako Bóg i jako człowiek — ze Swoim ciałem, krwią i duszą.  Ze względu na tę stałą i realną obecność czymś bardzo pożytecznym jest adoracja Najświętszego Sakramentu, częste wstępowanie do kościoła na modlitwę. Praktyki te stają się okazją do wewnętrznego wyciszenia, uspokojenia się i modlitwy. Powinno to być pełne miłości spotkanie z naszym Bogiem, Panem, Stwórcą, Zbawicielem i najlepszym Przyjacielem.

Adoracja Najświętszego Sakramentu stanowi pomoc w głębszym przeżywaniu Komunii św., przypomina o obecności Zbawiciela w naszej duszy, o Jego bliskości, miłości i pokorze, która skłania Go do ukrycia swojej wielkości i potęgi pod osłoną odrobiny chleba i wina. Wszystko to dla nas, abyśmy bez lęku i przymusu zbliżali się do Niego, rozmawiali z Nim i okazywali Mu naszą miłość.

Maryja pokazuje nam, jak patrzeć z miłością na Jej Syna, jak Go prawdziwie i z wielką pokorą adorować. Kto pragnie nauczyć się właściwej adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie, ten niech wpatruje się w Matkę Najświętszą i niech Ją prosi o taką miłość do Jej Syna, jaka rozpalała i nadal rozpala Jej Serce.


Pierwsza Komunia święta

Pierwsza Komunia święta - I-sza niedziela maja, godz. 10.30>

Przygotowanie dzieci przedszkolnych, dzieci klas II SP i rodziców według informacji podawanych w ogłoszeniach parafialnych.

Fotoblog

Spacer wirtualny


Parafia


Dom w Wiśle

Kościół z lotu ptaka

Panorama

Siłownia

Grota solna