Błogosławiona Karolina
Pokaż menu

03-11-2018

Ewangelia wg św. Marka

BĘDZIESZ MIŁOWAŁ

„Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: "Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą". Drugie jest to: "Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego". Nie ma innego przykazania większego od tych”. Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”. Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I już nikt więcej nie odważył się Go pytać”.

Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii na pytanie uczonego w Piśmie, które jest największe przykazanie, odpowiedział, że jest nim przykazanie miłości Boga i bliźniego. Chciał przez to powiedzieć, że bez tego przykazania nie można sobie wyobrazić ludzkiego życia. To przykazanie zawiera sens i głębię naszej wiary.

Cóż to jest miłość? Trudna jest  odpowiedź  na to pytanie. Ale Pan Jezus odpowiedział na nie całym swoim życiem. Dlatego mógł pod koniec swego życia powiedzieć że: Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

Dlaczego mamy obowiązek kochać Pana Boga? Czy rzeczywiście miłuję Boga? Św. Jan pisze: Bóg jest miłością... . Jeżeli pragnę pokochać Boga według tego przykazania, mam szansę obudzić w sobie taką miłość właśnie na Eucharystii. Pokocham Go całym umysłem, jeżeli świadomie zaangażuję się w słuchanie Jego Słowa. Trzykrotnie słyszeliśmy dziś wezwanie: Słuchaj Izraelu... Czego mam słuchać? – Tego, co Bóg do mnie mówi; mam słuchać całym swoim umysłem, całą możliwością mojego  pojmowania. Mam to robić nieustannie! Wtedy jest w ogóle szansa zrodzenia się we mnie miłości, bo dowiaduję się czegoś o Bogu – kim On jest?

Pan Jezus z pewnością chciał powiedzieć, że dobrą rzeczą jest modlitwa, wspaniałą składanie ofiar, niezwykle ważną dobroć i życzliwość dla drugich, ale najważniejszą jest miłość. Ona jest najważniejszą i najwspanialszą cnotą. Bez niej życie ludzkie nie miałoby sensu, ale opromienione nią już tu na ziemi otwiera niebo.

Kochać kogoś dobrego, bliskiego i życzliwego nam jest łatwo. To nie sprawia nam większych trudności. Ale gdy na naszej drodze staje wredna sąsiadka, czy teściowa, złośliwy kolega z pracy, wtedy jest o wiele trudniej, a czasem wydaje się nam to niemożliwe. Jak mamy kochać kogoś, kto wobec nas jest agresywny, kto krzywdzi nas lub naszych najbliższych?

W tym względzie Chrystus jest bezkompromisowy. Każe nam kochać wszystkich i wszystkim przebaczać. Nie tylko nas o tym poucza, ale sam daje tego przykład przez całe swoje ziemskie życie, aż po krzyż! Pomocą w realizowaniu tej nauki niech nam będzie krucjata miłości i jej 10 przykazań.                                                                      

 

Fotoblog

Spacer wirtualny


Parafia


Dom w Wiśle

Kościół z lotu ptaka

Panorama

Siłownia

Grota solna