Błogosławiona Karolina
Pokaż menu

03-02-2019

Niemile widziany w Ojczyźnie

Każdy powołany do głoszenia słowa Bożego zostaje wzięty ze społeczności ludzi i „poświęcony”, czyli wybrany przez Boga i dla Boga, przeznaczony do Jego służby.

Taki człowiek bywa osamotniony i musi się liczyć z uporem  sprzeciwem innych, a także i siebie samego, swojego „ja”.

Musi się utożsamić z tym, co głosi innym i wtedy dopiero będzie mógł pokonać te wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne opory.

Nasz Mistrz, Jezus Chrystus, także był osamotniony, jak wszyscy prorocy przed Nim i odrzucony nawet przez najbliższych Mu rodaków, mieszkańców Nazaretu, jak to słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii.

Powoływanemu prorokowi Jeremiaszowi Bóg powiedział: Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z tobą, mówi Pan, by cię ochraniać (Jr 1, 19). Podobnie i Jezus mógł powiedzieć: Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną: nie pozostawił Mnie samego (J 8, 29).

Znowu powracamy dzisiaj do Nazaretu. Scena z dzisiejszej Ewangelii skończyła się tragicznie. Poprowadzono Jezusa na szczyt góry, aby Go z niej zrzucić. Znów nad Synem Bożym zawisła groza męczeństwa. Tak już było w Betlejem, gdzie popłynęła krew niewinnych dzieci, tak jest i teraz, na początku publicznej działalności Jezusa i tak będzie do końca, aż do Kalwarii. Bo Jezus jest Wysłańcem Ojca.

Wypełniane Jego posłannictwo domaga się aż takiej ceny. Bo On wziął na siebie grzechy wszystkich ludzi i całą tragedię rodzącą się z tych grzechów. Ale tragedia ta dozna w Nim uśmiercenia, bo Chrystus przez mękę i śmierć wszedł do swojej chwały.

 

Od tej pory każde cierpienie, nic nie tracąc ze swego bólu, straci znamię beznadziejności. Odtąd człowiek będzie cierpieć z nadzieją. Bo nawet ci, którzy podnieśli rękę na Jezusa w Nazarecie, będą mieli możność odwrotu. Mogą zawsze odrzucić gniew, wypuścić z ręki kamienie czy inne narzędzie zbrodni, wejść na drogę pokuty i razem z Jezusem dzielić cierpienie i Jego chwałę. Oczyszczać się w Nim.

Fotoblog

Spacer wirtualny


Parafia


Dom w Wiśle

Kościół z lotu ptaka

Panorama

Siłownia

Grota solna