Błogosławiona Karolina
Pokaż menu

02-03-2019

Słowo na niedzielę 3 marca 2019

 JAKA JEST NASZA WIARA

 

Sam Chrystus wskazał nam w dzisiejszej Ewangelii gdzie tkwi przyczyna tych naszych słabości – Bo z obfitości serca mówią jego usta. Trzeba więc wzbogacić nasz umysł i serce. Trzeba podleczyć i ubogacić swą duszę. Środkiem do tego jest kultura naszych myśli. To one są początkiem wszystkiego. Co człowiek ma w sercu, to i na języku. O czym człowiek myśli, takim jest. Wielkie, dobre, szlachetne myśli rodzą wielkie i szlachetne czyny, decydują o naszej wartości. To miał na myśli Chrystus. Wiedział, że nie może być prawdziwego dobra i przemiany bez przemiany serca.

 

Św. Jakub Apostoł w swoim liście przestrzega nas: Bracia, nie oczerniajcie jeden drugiego. Kto oczernia brata swego lub sądzi go, uwłacza Prawu i osądza Prawo. Skoro zaś sądzisz Prawo, jesteś nie wykonawcą Prawa, lecz sędzią. Jeden jest Prawodawca i Sędzia, w którego mocy jest zbawić lub potępić. A ty kimże jesteś, byś sądził bliźniego? (Jk 4, 11-12).

 

Dlatego, Siostro i Bracie, zanim coś powiesz, to się zastanów. Zanim skrytykujesz, to się zastanów. Zanim wydasz swój osąd, dobrze zbadaj sprawę. Słuchasz czyjejś mowy, to się zastanów – kto to mówi, co mówi i dlaczego to i tak mówi. Zanim zaczniesz się modlić, najpierw zapomnij urazę do innych i „wyrzuć najpierw belkę ze swego oka – ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata”.

 

 

 

 

Fotoblog

Spacer wirtualny


Parafia


Dom w Wiśle

Kościół z lotu ptaka

Panorama

Siłownia

Grota solna