Błogosławiona Karolina
Pokaż menu

09-03-2019

Słowo na niedzielę 10 marca 2019


POKUSA

Pokusa działa jak nieprzyjaciel oblegający warowny gród. Najpierw obserwuje on zachowanie strażników, potem obchodzi mury, wyszukuje słabe punkty umocnienia i dopiero wtedy atakuje. Jego ulubionym polem kuszenia są podstawowe pragnienia człowieka: mieć, używać, znaczyć. Jest to więc pokusa gonitwy ze pieniądzem, pokusa nieodpowiedzialnej miłości, czy pokusa nadużywania władzy. Skuteczną obroną jest czuwanie nad sobą, posty, jakieś umartwienia. Człowiek, który potrafi pościć, który potrafi się czasem umartwić, staje się mocniejszy.

 

Każdy jest narażony na ataki Złego. Gorzej, gdyby ich nie było. „Brak prób jest jakby znakiem potępienia wiecznego” – mówi św. Tomasz z Akwinu. Ataki Złego są dobrym znakiem. „Kuszenie jest najpewniejszym znakiem, że jesteśmy na drodze do nieba” – stwierdza św. Jan Vianney. Zwróćcie uwagę: skoro Pan Jezus był kuszony, to cóż dopiero my. Dlatego nie dziwmy się, że pokusy przychodzą.

 

Ważne, by każdy z nas umiał wykorzystać w walce z pokusami te środki, które są dostępne każdemu wierzącemu w każdej parafii: częste umacnianie się sakramentami, w tym Msza Święta, częste wezwania do Boga w formie aktów strzelistych, lektura Pisma Świętego. Jako ochrzczeni mamy w sobie potężną broń – łaskę Bożą, która w nas jest.

 

 

Fotoblog

Spacer wirtualny


Parafia


Dom w Wiśle

Kościół z lotu ptaka

Panorama

Siłownia

Grota solna