Błogosławiona Karolina
Pokaż menu

09-03-2019

Poznajmy naszego Gospodarza bpa Grzegorza Olszowskiego

 

KS. BP GRZEGRZ OLSZOWSKI

 

Biskup Grzegorz Olszowski urodził się 15 lutego 1967 w Mikołowie W roku 1987 ukończył naukę w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w Mikołowie, zdobywając tytuł technika elektromechanika oraz zdając egzamin dojrzałości. Przez dwa lata studiował na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej w Gliwicach na specjalności Automatyzacja i Elektryfikacja Górnictwa. W 1989 r został przyjęty do W.Śl. Seminarium Duchownego w Katowicach i rozpoczął studia teologiczne, które ukończył w 1995 r pisząc pracę magisterską na seminarium z dogmatyki, zatytułowaną „Wyznanie grzechów koniecznym warunkiem sakramentu pojednania w praktyce i nauce Kościoła”. Święcenia kapłańskie przyjął 13 maja 1995 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach z rąk abpa Damiana Zimonia.

 

 W latach 1995-1999 był wikariuszem w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Rybniku i katechetą w I Liceum Ogólnokształcącym w Rybniku. Jednocześnie od 1995r kontynuował studia podyplomowe na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w zakresie Teologii Praktycznej, finalizując je w 1998r zdobyciem stopnia licencjata. 1 września 1999 został mianowany sekretarzem i kapelanem Arcybiskupa Metropolity Katowickiego oraz notariuszem Kurii Metropolitalnej w Katowicach. W 2003 r ukończył dwusemestralne Podyplomowe Studia Specjalistyczne Teologii na Wydziale Teologicznym UŚ w Katowicach. 12 czerwca 2007 otrzymał stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej na podstawie rozprawy doktorskiej Organizacja i główne kierunki działania Referatu (Wydziału) Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Katowicach w latach 1939-1985, pisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jerzego Myszora.1 września 2007 otrzymał urząd kanclerza Kurii Metropolitalnej w Katowicach (do 2012). We wrześniu 2007 r został mianowany wizytatorem parafii w zakresie spraw duszpasterskich i kancelarii parafialnej, w październiku 2007 r został powołany do Rady Kapłańskiej Archidiecezji Katowickiej oraz mianowany członkiem Kolegium Konsultorów, a od grudnia 2007  jest członkiem Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Katowickiej. W 2010r został zaliczony do grona kapelanów Jego Świątobliwości.

 

W latach 2012-2014 był wikariuszem generalnym archidiecezji katowickiej oraz moderatorem kurii. Członek Komisji Głównej II Synodu Archidiecezji Katowickiej. W 2014r otrzymał nominację na proboszcza parafii św. Antoniego w Rybniku. Od 1 stycznia 2018 był dziekanem dekanatu Rybnik.

 

13 czerwca 2018 została ogłoszona jego nominacja na biskupa pomocniczego archidiecezji katowickiej. Papież Franciszek przydzielił mu stolicę tytularną Roga. Święcenia biskupie przyjął 12 września 2018 w katowickiej katedrze Chrystusa Króla. Głównym konsekratorem był metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, a współkonsekratorami byli abp senior Damian Zimoń i nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio. Jako biskupie zawołanie wybrał słowa z Listu do Filipian: Ku chwale Boga Ojca.                                                                         

   Oprac.: Krystyna Śnihur

 

Fotoblog

Spacer wirtualny


Parafia


Dom w Wiśle

Kościół z lotu ptaka

Panorama

Siłownia

Grota solna