Błogosławiona Karolina
Pokaż menu

25-05-2019

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 26 MAJA 2019

TAJEMNICA DUCHA ŚWIĘTGO

Duch Święty – Paraklet to jest: Obrońca, Orędownik, Wspomożyciel, ale także Pocieszyciel. Pociecha (któż z nas jej nie pragnie?!), która jest radością daną człowiekowi w smutku, jest istotną cechą Ducha Świętego. On jest nie tylko darem, więzią jedności, ale także radością, która rodzi się w naszych sercach dzięki Niemu.

 

Pociecha jest tak istotną cechą Ducha Świętego, że Jezus czyni z tego imię własne: „Pocieszyciel”, co wynika z samego życia Trójcy Świętej. I znowu św. Augustyn pisze tak cudownie: „Niewysłowiony uścisk Ojca i Syna nie jest pozbawiony radości, miłości i pociechy. Wzajemną miłością, upodobaniem, szczęściem w Trójcy Świętej jest Duch Święty. Jest On słodyczą rodzącego i zrodzonego i napełnia swoją hojnością i swoim ogromnym bogactwem wszystkie stworzenia według ich zdolności”. A to wszystko oczywiście wynika z miłości, którą jest Bóg, jak to napisał św. Jan: Bóg jest miłością... (1 J 4, 16). I to ku miłości ciąży, jak powie św. Paweł w Liście do Rzymian: ...miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany (5, 5).

 

Moglibyśmy śmiało powiedzieć, że to, co św. Jan pisze w swoim liście, że Bóg jest miłością, istotowo dotyczy właśnie Ducha Świętego. Bo jeżeli miłość Boża jest rozlana w nas przez Ducha Świętego – to cóż jest rozlane, jeżeli nie sam Duch Święty?

 

w swoim sercu, żeby to nas obejmowało – żebyśmy rzeczywiście mogli przyjmować Dar, którym jest Duch Święty. Żebyśmy miłowali i byli jedno! w pełnej radości.

 

Fotoblog

Spacer wirtualny


Parafia


Dom w Wiśle

Kościół z lotu ptaka

Panorama

Siłownia

Grota solna