Błogosławiona Karolina
Pokaż menu

26-09-2020

INTENCJE MSZALNE - 28.09-04.10.2020

 

INTENCJE MSZALNE

28.09-04.10.2020

 

PONIEDZIAŁEK - 28.09.2020 - WSPOMNIENIE ŚW. WACŁAWA, MĘCZ.

7.00 I/ za † mamę Cecylię Żogała, ojca Franciszka, męża Józefa, córkę Katarzynę, teściów i †† z pokrewieństwa

II/ za †† rodziców Janinę i Michała Petryczkiewicz, Wandę Petryczkiewicz, brata Janusza,

siostrę Żanetę i szwagra Eugeniusza

17.30 Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy do św. Franciszka

I/ za † brata Andrzeja Żupa, ojca Ludwika i teściową Agnieszkę Colik

II/ za †† rodziców Zofię i Stanisława Andruszkiewicz, brata Tadeusza oraz †† z rodziny Stekla

III/ za † Weronikę Czerw (od kolegów i koleżanek z pracy syna)

WTOREK - 29.09.2020 - ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA

7.00 I/ za † syna Michała Śnihur (od rodziców i braci)

II/ za † męża Sławomira Szulc, szwagra Kazimierza Barczyk i brata Józefa Smołucha,

za †† z rodziny Smołucha i Szulc

17.30 Różaniec

18.00 I/ za † Waldemara Gruszka i †† z rodziny Gruszka, Szymala, Barańskich i Nagiel

oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

II/ za † syna Marcina Mazur w 8 rocz. śm. i za † Sylwestra Kamyczek w 15 rocz. śm.

III/ za † Ludwika Gach i Małgorzatę Kuglarz w 4 rocz. śm.

ŚRODA - 30.09.2020 - WSPOMNIENIE ŚW. HIERONIMA, PREZB. I DK.

7.00 I/ za † Lucynę Matejko (od pracowników grupy Bielskiej)

II/ za † Zofię Krynicką (od Danuty z rodziną)

17.30 Nabożeństwo do MBNP

18.00 I/ w intencji członków Kręgu Biblijnego

II/ za †† w m-c po śmierci: Zbigniewa Jeziółkowskiego, Barbarę Kurzak

(od sąs. z Al. Piłsudskiego 56), Irenę Wawro w 1 rocz. śm., Edmunda Jakubowskiego (od córki

Agnieszki Zaręby z rodziną), Dariusza Bojdoł, Wiesława Bolibrzuch (od sąs. z ul. Uczniowskiej 48 i 50)

CZWARTEK - 01.10.2020 - WSPOMNIENIE ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS, DZ. I DK.

7.00 I/ za † mamę Mariannę, brata Józefa Tempka, za †† z rodzin Tempka i Burliga

II/ za † Zofię Szczęsną (od siostry Barbary z rodziną)

17.15 Różaniec powołaniowy (Apostolstwo Margaretek)

18.00 I/ w int. Kapłanów i powołań

II/ za † męża Tadeusza Twardosz w 10 rocz. śm. i teściową Franciszkę w 3 rocz. śm.

III/ za † Adama Botur w 1 rocz. śm. i Mariannę Stępień w 30 rocz. śm.

PIĄTEK - 02.10.2020 - WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓŻÓW

7.00 I/ w int. Stanisławy Burliga i dzieci w kol. rocz. ur. i za ich rodziny, z podz. za łaski, o Boże bł. i zdrowie

16.15 I/ za † Pawła Drożdż (od rodziny Grądzkich z Barbarą)

17.15 Nabożeństwo do NSPJ połączone z Różańcem (Grupa charytatywna)

18.00 I/ w int. czcicieli NSPJ

II/ za † ojca Pawła Polok w 15 rocz. śm., za †† z rodziny

III/ w int. Eugenii Świtek o zdrowie i dobre wyniki badań

SOBOTA - 03.10.2020 - DZIEŃ POWSZEDNI

7.00 I/ w int. czcicieli Niepokalanego Serca NMP (zam. Bractwo Różańcowe)

II/ za † mamę Zofię Szpek, ojca Henryka, dziadków z obu stron i za †† z pokrewieństwa

III/ za †† rodziców Reginę i Nikodema Kotuchna, Helenę i Józefa Pelczarskich,

za †† z pokrewieństwa z obu stron

16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

16.15 Różaniec (prowadzony przez kapłana)

17.00 I/ w int. Teresy Szczerbik z ok. 50 rocz. ur. oraz za brata bliźniaka, z podz. za łaski, o Boże bł.

i zdrowie, za rodzinę

II/ za † Stanisława Pażucha (od Justyny i Piotra Pasiut z rodziną)

27 NIEDZIELA ZWYKŁA - 04.10.2020

7.00 Różaniec w intencji parafian

7.30 I/ w int. Sonii Leszczyńskiej z ok. 89 rocz. ur., z podz. za łaski, o Boże bł. i zdrowie, za rodzinę

9.00 I/ w int. Anny i Rafała Szpak z ok. 10 rocz. ślubu, z podz. za łaski, o Boże bł. i zdrowie, za rodzinę

10.30 I/ w int. Emilii Mocarskiej z ok. 4 rocz. ur. Kamila Roter z ok. 5 rocz. ur., Laury Buła z ok. 6 rocz. ur.,

Oliwiera Roter z ok. 6 rocz. ur., Karola Mocarskiego z ok. 6 rocz. ur., Joanny Brańka z ok. 8 rocz. ur.,

Huberta Buła z ok. 9 rocz. ur., Natalii Zubel z ok. 14 rocz. ur., za rodziny

12.00 I/ w intencji parafian, rodzin, dzieci i młodzieży

II/ w int. Haliny i Mieczysława Sala z ok. 40 rocz. ślubu, z podz. za łaski, o Boże bł. i zdrowie

15.00 I/ za † Irenę Kempa (od kuzynki Wandy Lubera z rodziną)

16.15 Różaniec (Schola dziecięca)

17.00 I/ w int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich o wytrwałość w charyzmacie św. Franciszka

20.00 I/ w int. rodziny Okręta

Fotoblog

Spacer wirtualny


Parafia


Dom w Wiśle

Kościół z lotu ptaka

Panorama

Siłownia

Grota solna