Błogosławiona Karolina
Pokaż menu

07-11-2020

INTENCJE MSZALNE - 09.11-15.11.2020

INTENCJE MSZALNE

09.11-15.11.2020

PONIEDZIAŁEK - 09.11.2020 - ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

7.00 I/ za †† Martę i Karola Gołosz oraz †† dziadków z obu stron

II/ za † Leszka Kostek (od Cecylii i Mirosława Kaleta z rodziną)

8.30 I/ za †† rodziców Antoninę i Zygmunta Stojanowskich, Domicelę i Stanisława Łyszcz,

za †† z pokrewieństwa z obu stron

17.30 Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy do św. Franciszka

18.00 I/ za † Krystynę Syperek (od sąs. z ul. Uczniowskiej 12 i 14)

II/ za † Władysławę Fendrych (od rodziny Prusak)

WTOREK - 10.11.2020 - WSPOMNIENIE ŚW. LEONA WIELKIEGO, PAP. I DK

7.00 I/ za †† dusze w czyśćcu cierpiące

II/ za † Stanisława Zaremba, rodziców i męża Józefa Brandys

8.30 I/ za † córkę Danutę Wróbel, za †† z rodziny Wróbel i Grudniok

17.30 Różaniec

18.00 I/ za † męża Kazimierza Kuchno, †† rodziców Rozalię i Antoniego Kuchno, rodzeństwo Stefanię i Bolesława

Chodorowskich, braci Jerzego i Antoniego, wnuka Kacpra Kosieckiego, za †† z rodziny

II/ za †† sąsiadów z ul. Tołstoja 60 i 62 oraz ul. Turkusowej 17 i 19

ŚRODA - 11.11.2020 - WSPOMNIENIE ŚW. MARCINA Z TOURS, BPA

7.00 I/ w int. Janiny Sielskiej z ok. 70 rocz. ur., z podz. za łaski, o Boże bł. i zdrowie, za rodzinę

8.30 I/ w int. parafian na zakończenie rekolekcji

17.30 Nabożeństwo do MBNP

18.00 I/ w intencji Ojczyzny

II/ w int. Renaty Bielackiej z podz. za łaski, o Boże bł. i zdrowie dla Niej, męża Tomasza i całej rodziny

CZWARTEK - 12.11.2020 - WSPOMNIENIE ŚW. JOZAFATA, BPA I MĘCZ.

7.00 I/ za †† rodziców Zofię i Stanisława Głuch, Józefę Głuch, za †† dziadków z obu stron, rodzeństwo Irenę

i Kazimierza oraz za rodziców Stanisławę i Józefa Poniatowskich, rodzeństwo Helenę, Henryka, Józefę

i dziadków z obu stron

II/ za †† zalecanych

18.00 I/ w int. Wspólnoty Centrum Duchowości i Oazy Dzieci Bożych

II/ za † Jerzego Koryckiego w 4 rocz. śm.

III/ za † Mirosława Dudek (od sąs. z ul. Tołstoja 66 i 68)

PIĄTEK - 13.11.2020 - WSP. ŚW. BENEDYKTA, JANA, MATEUSZA, IZAAKA I KRYSTYNA, I MĘCZ. POLSKI

7.00 I/ za † męża Andrzeja Grad w 7 rocz. śm., za †† rodziców z obu stron, †† z rodziny i znajomych

II/ za † męża Andrzeja Płachta †† z rodziny Oleksiuk i Płachta

17.30 Koronka do Miłosierdzia Bożego

18.00 I/ za † członków Wspólnoty Miłosierdzia Bożego

II/ za † Tadeusza Tuchowskiego, ojca Józefa, brata Edmunda, siostrę Anastazję i dusze w czyśćcu cierpiące

III/ za † Zenona Morawskiego (od sąs. Micorek, Dunat i Liszka)

SOBOTA - 14.11.2020 - DZIEŃ POWSZEDNI

7.00 I/ za †† rodziców Annę i Józefa Sądel w kol. rocz. śm.

II/ za † męża Wacława Pietranek w 9 rocz. śm., †† rodziców, teściów i krewnych z obu stron

III/ za †† rodziców Mariannę i Władysława Grochulskich, Stanisławę i Stanisława Nowak oraz męża

Zygmunta Grochulskiego w 2 rocz. śm.

16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

17.00 CHRZTY: Oliwia Jasińska, Zuzanna Kapuścińska, Piotr Rujner

ROCZKI: Nikodem Granek, Rita Jelińska, Jakub Zaczyński

II/ za † Helenę Szczerba (od Łukasza i Sławomira)

33 NIEDZIELA ZWYKŁA - 15.11.2020 - ODPUST KU CZCI BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY

7.00 Różaniec w intencji parafian i o ustanie epidemii

7.30 I/ za † córkę Emilię Bobla w 7 rocz. śm., za †† rodziców Fetera i Gniazdowskich

9.00 I/ w int. Anny, Karoliny, Wojciecha i Pawła Kost z ok. kol. rocz. ur., Wiktorii Lisiatyńskiej z ok. 17 rocz. ur.,

za rodziny

10.30 I/ w int. Filipa Pruchniewskiego z ok. 5 rocz. ur., Franciszka Dolina z ok. 9 rocz. ur., Zuzanny Pruchniewskiej

z ok. 10 rocz. ur., za rodziny

12.00 I/ SUMA ODPUSTOWA z okazji XXX-lecia parafii w intencji parafian, rodzin, dzieci i młodzieży

II/ w int. dobrodziejów budowy kościoła, parafii i Ośrodka „Christoforos"

15.00 I/ w int. Bożeny i Łukasza Grabala z ok. kol. rocz. ur., z podz. za łaski, o Boże bł. dary Ducha św. i opiekę

MBNP dla całej rodziny

16.15 Uroczyste nieszpory odpustowe

17.00 I/ w int. Zdzisława Wójciga z ok. 65 rocz. ur, z podz. za łaski i szczęśliwe przejście na emeryturę, o Boże bł.

i zdrowie, za rodzinę

18.00 Jubileuszowy koncert organowy (transmisja)

20.00 I/ za † Zofię Jarczewską w 1 rocz. śm. (od męża z córkami)

Fotoblog

Spacer wirtualny


Parafia


Dom w Wiśle

Kościół z lotu ptaka

Panorama

Siłownia

Grota solna