Błogosławiona Karolina
Pokaż menu

13-02-2021

INTENCJE MSZALNE - 15.02-21.02.2021

 

INTENCJE MSZALNE

15.02-21.02.2021

 

PONIEDZIAŁEK - 15.02.2021 - DZIEŃ POWSZEDNI

7.00 I/ za † ojca Franciszka Tempka, za †† z rodzin Burliga i Tempka

II/ za † męża Stanisława Stelmach

17.30 Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy do św. Franciszka

18.00 I/ za † męża Bronisława Krawczyk w 1 rocz. śm.

II/ za † Jana Groworek w 7 rocz. śm., ojca Rudolfa i bratową Bożenę

w kol. rocz. śm.

III/ za † Lucynę Żmijowską (od rodziny Ławas)

WTOREK - 16.02.2021 - DZIEŃ POWSZEDNI

7.00 I/ za † Mieczysławę Kozłowską (od sąs. z Al. Piłsudskiego 46)

II/ za † Krystynę Gabryś (od sąs. z ul. Tołstoja 54)

17.30 Różaniec

18.00 I/ za † Czesława Spendel, zięcia Dariusza Kania i za †† z rodzin

II/ za † Antoniego Orłowskiego (od rodziny Poniatowskich)

III/ za † ojca Bernarda Noras i †† dziadków

ŚRODA - 17.02.2021 - POPIELEC

7.00 I/ za † Sewerynę Karchniwy (od rodziny Mariusza Kozak)

8.30 I/ za † Henryka Dulok

16.15 I/ za †† Zofię i Józefa Rabiasz, ich rodziców i rodzeństwo

17.30 Nabożeństwo do MBNP

18.00 I/ za † żonę Jadwigę Nowak, rodziców z obu stron, za †† z rodzin Nowak,

Michalczyk i dusze w czyśćcu cierpiące

II/ za † Kazimierza Szumigaj

19.30 I/ za † męża Mariana Kowalskiego w 15 rocz. śm., za †† rodziców z obu stron

CZWARTEK - 18.02.2021 - DZIEŃ POWSZEDNI

7.00 I/ za †† Alinę i Bernarda Szymańskich, za †† z rodziny

II/ za †† Pelagię i Józefa Straus, za †† z pokrewieństwa

18.00 I/ w int. Oazy Rodzin

II/ za † Janinę Lenarczyk w 1 rocz. śm., oraz Stanisława w kol. rocz. śm.

III/ za † Wiesława Zych w miesiąc po śm.

PIĄTEK - 19.02.2021 - DZIEŃ POWSZEDNI

7.00 I/ za † Mieczysława Nowickiego (od sąs. z Al. Piłsudskiego 52)

II/ za †† Anielę i Jana Bierowiec, Cecylię i Władysława Cyrek

16.15 Droga krzyżowa dla dzieci

17.15 Droga krzyżowa dla młodzieży i dorosłych

18.00 I/ w int. czcicieli Miłosierdzia Bożego i za grzeszników (od Wsp. Mił. Bożego)

II/ w int. Kazimiery Dziura z podz. za łaski, o Boże bł. i zdrowie oraz za rodzinę

III/ za †† Barbarę i Grzegorza Stepaniuk (od sąs. z ul. Wieniawskiego 200)

SOBOTA - 20.02.2021 - DZIEŃ POWSZEDNI

7.00 I/ za †† Pawła, Bronisławę, Henryka, Pawła, Józefinę Heimann, Józefa, Marię,

Wiktora, Hildegardę Ksiądz, za †† z pokrewieństwa

II/ za †† Annę i Jerzego Zielińskich, Marcina Ozimek i za †† z pokrewieństwa

III/ za † Stanisława Niezgoda w 2 rocz. śm., za †† z rodziny

16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

17.00 I/ w int. Ireny i Wacława Matacz z ok. 50 rocz. ślubu, z podz. za łaski,

o Boże bł. i zdrowie dla dzieci i wnuków

II/ w int. Zofii Szamota z ok. 15 rocz. ur., z podz. za łaski, o Boże bł.

i dary Ducha św., za rodzinę

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 21.02.2021

7.00 Różaniec w intencji Parafian i o ustanie epidemii

7.30 I/ za ojca Piotra Darasz w kol. rocz. ur., z podz. za łaski, o Boże bł. i zdrowie,

za rodzinę

9.00 I/ w int. Konrada Maciejewskiego z ok. 20 rocz. ur., z podz. za łaski, o Boże bł.

i dary Ducha św., za rodzinę

10.30 I/ w int. Bartłomieja Banaś z ok. 7 rocz. ur., Tomasza Osińskiego

z ok. 9 rocz. ur., Mai Banaś z ok. 11 rocz. ur., Zofii Nowakowskiej

z ok. 13 rocz. ur., Dawida Durkalec z ok. 17 rocz. ur. i za tatę Bogusława w kol. rocz. ur.,   za rodziny

12.00 I/ za Parafian, za dzieci, młodzież, dorosłych, rodziny i osoby starsze

II/ w int. Mateusza Moskwa z ok. kol. rocz. ur., z podz. za łaski, o Boże bł.,

zdrowie oraz Agnieszki Sołtysik i za rodzinę

15.00 I/ w int. Adama Skawickiego z ok. 65 rocz. ur., z podz. za łaski, o Boże bł.,

zdrowie i za całą rodzinę

16.00 Gorzkie żale

17.00 I/ w int. Kapłanów o światło Ducha św., łaskę wytrwania, odwagę i świętość

w tym trudnym czasie (od Apostolatu Margaretek)

20.00 I/ za † Jana Janik w kol. rocz. śm., żonę Klarę, córkę Teresę Teister i za †† z rodziny

Fotoblog

Spacer wirtualny


Parafia


Dom w Wiśle

Kościół z lotu ptaka

Panorama

Siłownia

Grota solna