Błogosławiona Karolina
Pokaż menu

Parafialna Rada Duszpasterska

PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA

 

 

Spotkania: 2 razy w roku lub częściej, według ustalenia przez ks. Proboszcza.

 

O grupie:

Parafialna Rada Duszpasterska (PRD)  jest instytucją wyrosłą z postanowień i ducha Soboru Watykańskiego II. Ma ona wyrażać ideę współodpowiedzialności duchownych i świeckich za najmniejszą i podstawową komórkę organizacji Kościoła, którą jest parafia.

Jan Paweł II, przemawiając do Polaków, powiedział:

"Pierwszym kręgiem apostolstwa świeckich jest parafia a w końcu udział świeckich w odpowiedzialności
za Kościół powszechny. Trzeba, żebyście obudzili w sobie świadomość odpowiedzialności za wielkie dobro,
które mamy od Chrystusa. Trzeba, żebyście przyłożyli rękę do Jego dzieła w każdym wymiarze tego posłannictwa,
jakie wszyscy chrześcijanie mają od Chrystusa".

 

Skład PRD kadencji 2012-2016:

     - przewodniczący: ks. proboszcz Józef Szklorz

     - księża pracujący w parafii

     - wice-przewodniczący: Renata Bielacka

     - sekretarz: Wanda Moor.

Pozostali członkowie

23 osoby to -  Tomasz Bielacki,  Urszula Botor, Teresa Hezner,   Magdalena Jackowska, Wiesław Jadanowski,
Joanna Kałużna, Krystyna Kastelik,  Krzysztof Kempny, Małgorzata Klimek, Dorota Kościelniak, Marek Kozłowski,
Maria Krajewska, Danuta Kruszelnicka, Grzegorz Kusiak, Stanisław Lisicki,  Urszula Moćko, Paweł Pełka, Rozalia Pełka, Barbara Skoczylas,  Bożena Stekla, Marcin Szal, Krystyna Śnihur, Patrycja Wielgus

 

Historia: Parafialna Rada Duszpasterska działa w naszej parafii od początku jej istnienia. Są w niej reprezentowane różne stany, zawody i grupy wiekowe.

 

Formacja: m.in. coroczne Dni Skupienia w Częstochowie oraz wyjazdy na rekolekcje związane z prowadzeniem lub uczestnictwem we wspólnotach parafialnych, które je organizują.

 

Inne: działalność PRD powinna zmierzać do ukształtowania parafii w świadomą i zaangażowaną wspólnotę, która bierze na siebie troskę i odpowiedzialność za życie i pracę duszpasterską parafii, za szukanie rozwiązań dla powstających problemów. Do zadań PRD należy m.in. pobudzanie i rozwój inicjatywy apostolskiej wśród parafian, koordynacja poczynań apostolskich, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii w sprawach parafii oraz wysuwanie propozycji i wniosków dotyczących udoskonalenia pracy parafialnej.

 

 

Fotoblog

Spacer wirtualny


Parafia


Dom w Wiśle

Kościół z lotu ptaka

Panorama

Siłownia

Grota solna