INTENCJE MSZALNE – 08.05-14.05.2023

PONIEDZIAŁEK – 08.05.2023 – UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, BPA I MĘCZ.,

GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI

7.00 I/ w int. Anny i Ludwika Mazur z ok. kol. rocz. ur., synów Bartłomieja i Tomasza

z rodzinami, z podz. za łaski, o Boże bł. i zdrowie

II/ za † męża Stanisława Stelmach

17.30 Nabożeństwo majowe

18.00 I/ w int. Stanisławy Mroziewicz z ok. imienin i 74 rocz. ur., z podz. za łaski,

o Boże bł. i zdrowie, za rodzinę

II/ za †† rodziców Mariannę Bartosik w 4 rocz. śm. i Mariana oraz †† z rodziny

Bartosik

III/ za †† rodziców Helenę i Józefa Łabuda w kol. rocz. śm. ioraz szwagra Józefa

WTOREK – 09.05.2023 – DZIEŃ POWSZEDNI

7.00 I/ w int. żony Agnieszki o uzdrowienie i nawrócenie

II/ za †Barbarę Bilską (od sąs. z ul. Tołstoja 60 i 62)

17.30 Nabożeństwo majowe

18.00 I/ za †† rodziców Marię i Zdzisława Głąb, brata Henryka, ks. Emila Jarko,

za †† z rodzin Głąb, Szeja i Szostek

II/ za † Irenę Tokarzewską, Genowefę i Wiktora Moćko, za †† z rodziny

III/ za † siostrę Zofię Masłowską i dzieci Marka i Elżbietę

ŚRODA – 10.05.2023 – DZIEŃ POWSZEDNI

7.00 I/ za †† rodziców Zofię i Mariana Pietrasik, Walerię i Jana Pawluczonek,

za †† z rodziny

II/ za † Stefana Nyga oraz †† rodziców, siostrę i szwagra

17.30 Nabożeństwo do MBNP połączone z nabożeństwem majowym

18.00 I/ za †† rodziców Krystynę i Leonarda Perońskich oraz brata Zdzisława

II/ za †† rodziców Gabrielę i Romana Maciejewskich, †† dziadków z obu stron

oraz Bronisława Kwiecień w kol. rocz. śm.

CZWARTEK – 11.05.2023 – DZIEŃ POWSZEDNI

7.00 I/ w int. Antoniego Durkalec z ok. kol. rocz. ur., z podz. za łaski, o Boże bł.

i zdrowie, za rodzinę

II/ za † kuzyna Kazimierza Bojko

17.30 Nabożeństwo majowe

18.00 I/ w int. Barbary i Antoniego oraz dzieci z rodzinami, z podz. za łaski, o Boże bł.,

dary Ducha św. i zdrowie

II/ za †† Adama, Józefa, Ludwikę Stączek oraz †† rodziców Zofię i Mariana Kukla

III/ za †† rodziców Bernadetę i Ferdynanda Oleksy, Julię i Karola Jelińskich,

braci Józefa i Jana oraz Józefa Pawera, za †† z rodzin i dusze w czyśćcu cierpiące

PIĄTEK – 12.05.2023 – DZIEŃ POWSZEDNI

7.00 I/ w int. Grażyny Polewka z ok. kol. rocz. ur., z podz. za łaski, o Boże bł.

i zdrowie, za rodzinę

II/ w int. Natalii Starzec z ok. kol. rocz. ur., z podz. za łaski, o Boże bł. i zdrowie,

za rodzinę

16.15 I/ za † syna Tomasza Lisickiego w kol. rocz. śm., brata Jerzego, za †† z rodziny

i pokrewieństwa

17.30 Różaniec fatimski

18.00 I/ w int. czcicieli MB Fatimskiej i Róż Różańcowych

(zam. Wspólnota Żywego Różańca)

II/ za †† rodziców Janinę i Andrzeja Rzepeckich, Jana, Julię i Antoniego Sokołowskich, † †Jana, Kazimierza, Mirosławę i Przemysława Sokołowskich i †† z rodziny

SOBOTA – 13.05.2023 – DZIEŃ POWSZEDNI

7.00 I/ za †† Anielę i Józefa Korabik w kol. rocz. śm., męża Franciszka Najdzinowicz

oraz szwagrów i †† z rodziny Korabik

II/ za † Stanisława Batek (od siostry Doroty z rodziną)

III/ za † ojca Izydora Chrószcz w kol. rocz. śm., za †† z rodziny

16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

16.30 Nabożeństwo majowe

17.00 I/za Parafian, za dzieci, młodzież, dorosłych, rodziny i osoby starsze

6 NIEDZIELA WIELKANOCY – 14.05.2023

7.00 Różaniec w intencji Parafian

7.30 I/ za †† rodziców Janinę i Leona Lipińskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 I/ za † Irenę Dolina (od sąs. z ul. Wieniawskiego 4)

10.30 I/w int. Mateusza Paciorek z ok. 8 rocz. ur., Sonii Szarek z ok. 15 rocz. ur.,

za rodziny

12.00 I/ za Parafian, za dzieci, młodzież, dorosłych, rodziny i osoby starsze

II/ w int. Agaty i Marka Zielińskich z ok. 15 rocz. ślubu, z podz. za łaski, o Boże bł.

i zdrowie, za rodzinę

15.00 I/ w int. Ireny Hop z ok. 75 rocz. ur., z podz. za łaski, o Boże bł., dary Ducha św.

i zdrowie, za rodzinę

16.15 Nabożeństwo majowe

17.00 I/ za † Zofię Batek w 1 rocz. śm.

20.00 I/ za † syna Roberta Wierciszewskiego w 3 rocz. śm., za †† z rodziny

Share
na górę