Małżeństwo

Sakrament małżeństwa jest przymierzem między ochrzczonymi, mężczyzną i kobietą, którzy tworzą ze sobą wspólnotę życia i miłości, skierowaną na dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa (KPK, kan. 1055). Sam Bóg jest twórcą małżeństwa. Wpisane jest ono bowiem w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy (KDK 48). Małżeństwo nie jest więc instytucją czysto ludzką, ale pochodzi ono od Boga, który stwarza człowieka z miłości i do miłości (KKK 1604). Mężczyzna i kobieta są stworzeni wzajemnie dla siebie, aby tworzyć parę małżeńską. „Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 2, 24).

Przed ślubem…

Formalności związane z zawarciem Sakramentu Małżeństwa należy załatwiać w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania (poza pierwszym piątkiem miesiąca).

Kandydaci do małżeństwa powinni zgłaszać się w kancelarii trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. 
Wcześniej mogą zarezerwować termin ślubu.

KATECHEZA PRZEDŚLUBNA + dzień skupienia dla narzeczonych

PRZYKŁADOWY HARMONOGRAM NAUK

Sobota – Dom Parafialny
15.00-17.00 teologia sakramentu małżeństwa – ksiądz
17.00-20.00 Dialog małżeński i NPR – p. D. Krosna

Niedziela

13.30-14.30 konferencja – ksiądz (kaplica św. Józefa)
14.30-15.00 – okazja do spowiedzi (kościół)
15.00 Msza święta (kościół)
16.00-16.30 Podsumowanie i zakończenie (kaplica św. Józefa)

Zapisy w kancelarii w godzinach urzędowania. Terminy należy sprawdzać na bierząco.

PORADNIA ŻYCIA RODZINNEGO


Umawiać się telefonicznie z p. Dorotą Krosny (604 592 929).


Formalności związane z zawarciem Sakramentu Małżeństwa należy
załatwiać w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania
(poza I piątkiem miesiąca).


Prosimy, by narzeczeni zgłaszali się na nauki przedślubne
najpóźniej pół roku przed planowaną datą ślubu.


UWAGA: Narzeczeni proszeni są o zapisywanie się na nauki przedślubne telefonicznie w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania:

tel.: 32 217-50-30

na górę