Najważniejsze wydarzenia z życia parafii

21.10.1990
Ustanowienie parafii.

22.08.1992
Dekretem ks. Biskupa w miejsce ks. prob. Jerzego Pająka proboszczem został ks. Józef Szklorz.

17.12.1992
Uchwałą Rady Miejskiej parafia uzyskała grunt pod budowę kościoła.

10.06.1993
Poświęcenie placu pod budowę kościoła przez ks. Proboszcza Józefa Szklorza

03.05.1994
Położenie pierwszej symbolicznej cegły na fundamentach kościoła przez Metropolitę Górnośląskiego, ks. Abp-a Damiana Zimonia.

25.12.1994
Poświęcenie dzwonów „Maryja”, „Józef” i „Barbara przez ks. Abp-a Damiana Zimonia.

11.09.1996
Poświęcenie krzyża na kopule kościoła i figury M.B. Fatimskiej przez ks. Abp-a Damiana Zimonia.

22.12.1996
Poświęcenie probostwa przez ks. Abp-a Damiana Zimonia.

07-08.05.1997
Uroczystość Nawiedzenia parafii przez Matkę Bożą w kopii Jasnogórskiego Wizerunku./ ks. Biskup Piotr Libera/

01.04.1998
Poświęcenie Ośrodka „Christoforos” przez ks. Abp-a Damiana Zimonia.
(działalność charytatywna, kulturalna i sportowa).

18.11.2000
Rok Jubileuszowy.
Poświęcenie kościoła przez Metropolitę Katowickiego ks. Abp-a Damiana Zimonia w obecności biskupa tarnowskiego ks. Wiktora Skorca.

09-14.12.2000
Pierwsza Misja Święta.

19.11.2001
Uroczyste otwarcie Auli Jana Pawła II.

31.05.2003
Inauguracja przyparafialnego boiska wielofunkcyjnego przez Prezydenta Miasta A. Dziubę i poświęcenie nowego obiektu sportowego przez. Ks. Proboszcza Józefa Szklorza.

04.11.2007
Poświęcenie Domu Parafialnego- „Wyobraźnia Miłosierdzia” -przez ks. Abp-a Damiana Zimonia.

22.09.2009
Poświęcenie Ogródka Różańcowego przez ks. Abp-a Damiana Zimonia.

06.03.2011
Oficjalne zawiązanie wspólnoty Chóru Parafialnego./ czwarta grupa śpiewacza po scholii dziecięcej ,młodzieżowej i zespole młodzieżowym/

Grudzień 2011
Pierwsza coroczna żywa szopka.

Grudzień/styczeń 2011
Peregrynacja relikwii naszej Patronki bł. Karoliny w czasie odwiedzin kolędowych./ 25 lat od beatyfikacji przez Papiża Jana Pawła II w Tarnowie/

Styczeń 2012
Rozpoczęcie budowy nowych organów.

Styczeń – Luty – marzec 2012
Malowanie kościoła.

18.11.2012
Poświęcenie przez Metropolitę Górnośląskiego, ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca, przed Mszą Św. odpustową figury Chrystusa Arcykapłana i popiersi: bł. Jana Pawła II, bł. ks. J. Popiełuszko, św. Faustyny i św. Maksymiliana.

Uroczysta Msza Św. z okazji 25-lecia beatyfikacji bł. Karoliny oraz podziękowanie za 25 lat pobytu ks. Prałata Józefa Szklorza w Tychach, w tym 20 lat w naszej parafii, oraz za 5 lat działalności Domu Parafialnego – „ Wyobraźnia Miłosierdzia”

23.12.2012
Błogosławieństwo Organów przez biskupa Józefa Kupnego obecnego ks. Arcybiskupa Metropolitę Wrocławskiego

30.05.2013
Poświęcenie przez ks. Proboszcza Józefa Szklorza figury Anioła Stróża przed Ośrodkiem Christoforos

18.11.2013
Na zakończenie Roku Wiary poświęcenie kamiennego krzyża na Osiedlu „U” przez ks. Prałata Stanisława Puchałę

na górę