Ogłoszenia duszpasterskie – 06.11.2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

32 NIEDZIELA ZWYKŁA – 06.11.2022

IV Tydzień Psałterza

1. O godz. 16.15 zapraszamy na nabożeństwo za zmarłych, podczas którego będą

wyczytani parafianie zmarli od listopada 2021 do października 2022r.

Modlimy się także za zmarłych zalecanych i zmarłych z rodziny.

Od godz. 16.00 czynny jest dom parafialny.

2. Rozpoczynamy rekolekcje ewangelizacyjne, któreprowadzi ks. dr Przemysław Sawa

ze wspólnotą ewangelizacyjną.

Temat: Żyj z Jezusem w Duchu Świętym!

Nauki stanowe:

– dla mężczyzn – w niedzielę o godz. 18.15

– dla kobiet– w poniedziałek o godz. 19.15.

We wtorek i środę o godz. 19.15 dodatkowe konferencje tematyczne dla wszystkich.

Będzie też od poniedziałku do środy powtórzenie nauki z Mszy św. dla pracujących

o godz. 20.30 zakończone Apelem Jasnogórskim.

Szczegółowy plan przy wyjściach z kościoła.

Codziennie zapraszamy na Msze św. z nauką ogólną o godz. 8.30 lub 18.00.

Pamiętajmy także o licznej okazji do wspólnej wstawienniczej modlitwy przed

Najświętszym Sakramentem.

3. Chorych i starszych Parafian zapraszamy na Mszę św. z udzieleniem

Sakramentu Chorych w poniedziałek o godz. 10.00. Spowiedź o godz. 9.30.

Po Eucharystii zapraszamy na spotkanie odpustowe w domu parafialnym.

Zakończenie rekolekcji w środę – Msze św. o godz. 8.30 i 18.00.

W tym dniu zostanie zebrana kolekta rekolekcyjna.

4. W piątek o godz. 16.15 Msza św. szkolna w int. nowo przyjętych chłopców do grona

ministrantów oraz za wspólnoty ministrantów i lektorów.

Zapraszamy Parafian a zwłaszcza Rodziców.

5. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Odpust Parafialny ku czci bł. Karoliny.

Sumę odpustową o godz. 12.00 odprawi i kazanie wygłosi ks. Abp Adrian Galbas.

W tym dniu świętować będziemy 35 rocznicę beatyfikacjibł. Karoliny.

Przed Mszą św. ks. Arcybiskup poświęci przed kościołem pamiątkową tablicę

ku czci naszej Patronki. Na pozostałych Mszach św. kazania wygłosi ks. Michał Anderko,

proboszcz parafii św. Bartłomieja w Bieruniu. Uroczystym Nieszporom o godz. 16.15

będzie przewodniczył Arcybiskup Senior Damian Zimoń.

6. W sobotę w nawiązaniu do Dnia Niepodległości i naszego Odpustu zapraszamy

o godz. 18.00 na koncert Chóru Filharmonii Śląskiej.

7. Kancelaria parafialna przypomina o podawaniu intencji mszalnych 4 tygodnie

przed zamówionym terminem. Niezgłoszenie się traktujemy jako rezygnację.

W grudniu są jeszcze wolne intencje. Zachęcamy do zamawiania Mszy św. na 2023 rok.

8. „Gość Niedzielny” przy wyjściach z kościoła.

9. Kiosk parafialny czynny w niedziele po Mszach św. Do zakupienia są m.in. różne drobne

dewocjonalia, pocztówki z wizerunkiem kościoła oraz kalendarz parafialny na 2023 rok.

10. W naszej gazetce „Karolinka i My” informacje z życia parafii, różne artykuły i plan kolędy.

Kolędę rozpoczniemy od 14 listopada br. Na początek osiedla U i U1.

Plan jest także z tyłu kościoła. Rozpoczęcie kolęd od parteru o godz. 16.00.

Share
na górę