Pogrzeb katolicki

O czym warto pamiętać gdy zmarła bliska osoba.

MODLITWA.
Wiara uczy nas, że w chwilach trudnych i doświadczeniach człowiek znajduje pomoc i łaskę od Boga. Warto zatem pamiętać o modlitwie za zmarłego
i jego rodzinę:

  • modlitwy przy zmarłym w domu.
  • różaniec w kaplicy przy zakładzie pogrzebowym (kostnicy) wieczorem od dnia śmierci do dnia pogrzebu. Modlitwę może prowadzić ktoś z rodziny lub inna świecka osoba.
  • krewni osoby zmarłej przed pogrzebem przystępują do spowiedzi. W kościele parafialnym okazja do sakramentu pokuty jest 30 minut przed każdą Mszą św.
  • w dniu pogrzebu przyjętą w stanie łaski uświęcającej Komunię św. można ofiarować za zmarłego.
  • zwyczajowo miesiąc po śmierci odprawiana jest za zmarłego Msza św., a o jej terminie informuje się krewnych, znajomych i sąsiadów. Podobnie jest też ze Mszą św. w rocznicę śmierci.

Takie terminowe (roczne) Msze św. zamawia się w kancelarii parafialnej z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.

FORMALNOŚCI

Fakt śmierci i pogrzebu należy zapisać w księgach parafialnych. Parafia dokonuje tego na podstawie aktu zgonu wydanego przez USC; dokument należy przedstawić w kancelarii parafialnej.

 

Formalności najlepiej zacząć od zgłoszenia pogrzebu w zakładzie pogrzebowym, formalności w parafii dokonać w godzinach otwarcia kancelarii. Godzinę pogrzebu ustalamy telefonicznie lub też poprzez zakład pogrzebowy.

Kancelaria parafialna

poniedziałek 7.30- 9.00 oraz 16.00 – 18.00
środa 16.00 – 18.00
czwartek 7.30 – 9.00
piątek 16.00 – 19.00.

Tel.: 32 217 50 30
E-mail: karolina@katowice.opoka.org.pl

 

Nr konta parafii:
54 1050 1399 1000 0007 0073 6424 (Bank Śląski O/Tychy)

Za wszelką pomoc w utrzymaniu parafii składam serdeczne „Bóg zapłać!”
ks. proboszcz Józef Szklorz

na górę