Przygotowanie do bierzmowania – szkoła podstawowa

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w naszej parafii prowadzą:

 • ks. Daniel Walusz
  (w tym katecheza parafialna)

 • ks. Grzegorz Szmatloch
  (w tym katecheza szkolna)

W naszej parafii przygotowujemy młodzież w 3letnim cyklu. W ostatnim czasie nastąpiła także reforma edukacji, przez co do sakramentu bierzmowania przystępuje młodzież klas 8 szkoły podstawowej.

Grupy formacyjne klasy 6 / 7 / 8. Na zakończenie III letniego cyklu odbywa się rozmowa dopuszczająca, podczas której weryfikowane są indeksy, opinia katechety (ocena, zachowanie, zeszyt z religii), rozmowa o świętym patronie, ogólna wiedza o sakramencie bierzmowania.

Aktualne informacje na naszej stronie Facebookowej „Bierzmowanie w Karolinie”

Przygotowanie to obejmuje:

 • udział w niedzielnej i świątecznej Eucharystii
  Msza święta w I-szy piątek miesiąca o godz. 18:00,
 • comiesięczna spowiedź święta,
 • spotkania formacyjne w Domu Parafialnym odbywają się raz w miesiącu.
  Daty spotkań formacyjnych aktualizowane są na stronie Facebookowej Bierzmowanie w Karolinie
na górę