ks. prałat Józef Szklorz

ks. prałat Józef Szklorz
Ks. proboszcz
ur. 23 03 1956 – Imielin

Od 1959r. mieszka w Chełmie Śląskim.

W 1976r. ukończył Technikum Kolejowe Ministerstwa Komunikacji i Łączności w Sosnowcu na wydziale: Budowa Dróg i Mostów Kolejowych.

Do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie wstąpił w 1976 r.

Roczny staż pracy odbył w Kopalni Węgla Kamiennego „Piast” na przełomie lat 1978/79.

Święcenia kapłańskie – Katowice – 31 03 1983 r.

01 05 1983 r.- Skierowany do pracy duszpasterskiej w nowopowstałej parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Knurowie.

28 08 1987 r.- Dekret do parafii św. Krzysztofa w Tychach.

W obu placówkach był Moderatorem parafialnym i dekanalnym Ruchu Światło – Życie Kościoła Domowego i Oazy Młodzieżowej

01 01 1990 r. – Założył Świtlicę Środowiskową dla dzieci – Ośrodek Christoforos

12.02.1991r. – ks. Arcybiskup Damian Zimoń powierzył Mu funkcję duszpasterza akademickiego studentów i pracowników naukowych miasta Tychy.

23.05.1991 r. – Wybrany do Rady Kapłańskiej Diecezji Katowickiej /przedstawiciel wikariuszy/

22.08.1992 r. – Mianowany przez ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia proboszczem parafii bł. Karoliny w Tychach.

20.06.1993 r. – Ukończył Studium Formacji Pastoralno-Liturgicznej przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

16 10.1996 r.- Powołany na pięcioletnią kadencję do Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Katowickiej

18.11.2000 r. – Rok Jubileuszowy. Wraz z Parafianami ukończył budowę nowego kościoła z całym zapleczem. Poświęcenie: Arcybiskup metropolita Katowicki Damian Zimoń w obecności Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca

01.01.2002r. – Mianowany Dyrektorem Ośrodka Christoforos. /Działalność charytatywna, kulturalna i sportowa/

01.01.2002r. – Dziekan dekanatu Tychy Nowe – I sześcioletnia kadencja

15 07 2004r. – Rozpoczęcie działalności w zakupionym przez Parafię Domu Rekolekcyjno – Wypoczynkowym „Karolina” w Wiśle

11.10.2007 r. – Ukończył budowę Domu Parafialnego „Wyobraźnia Miłosierdzia”

01.01.2008 r. – Dziekan dekanatu Tychy Nowe – II pięcioletnia kadencja

14.10.2010 r. – Mianowany – przez papieża Benedykta XVI – kapelanem Jego Świątobliwości

01.01.2011 r. – Wybrany do Rady Kapłańskiej Archidiecezji Katowickiej

01.01.2011 r. – Powołany przez Arcybiskupa Kataowickiego na pięcioletnią kadencję do Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej

13.12.2013 r. – Wybrany na pięcioletnią kadencję do Rady Duszpasterskiej Archidicezji Katowickiej

01.01.2014 r. – Dziekan dekanatu Tychy Nowe – III KADENCJA

01.01.2017 r. – Powołany przez Arcybiskupa Kataowickiego na pięcioletnią kadencję do Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej

11.11.2017 r. – Hanys Roku 2017 /Ruda Śląska/ za działalność duszpasterską, charytatywną,sportową i kuturalną

14.11.2017 r. – Wybrany na pięcioletnią kadencję do Rady Kapłańskiej Archidiecezji Katowickiej

16.05.2018 r. – Mianowany przez Arcybiskupa Katowickiego Kapelanem Klubu Sportowego GKS Tychy

19.05.2019 r. – Wyróżniony został Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego

10.06.2022 r. – Laureat nagrody głównej: INTEGRATOR 25-lecia w konkursie Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach i Prezydenta Miasta Tychy

15.10.2022 r. – Nagrodzony srebrnym medalem Caritas Polska za zasługi dla Caritas

15.10.2022 r. – Nagroda specjalna dla parafii za działalność charytatywną w konkursie Aktywna Parafia 2022

na górę