Formalności przed ślubem

Poniżej podajemy najważniejsze formalności związane z przygotowaniem do przyjęcia sakramentu małżeństwa:

 • Termin ślubu rezerwujemy co najmniej kilka miesięcy wcześniej,
 • Przy zapisywaniu terminu należy podać: nazwiska, adres, nr telefonu,
 • Trzy miesiące przed datą ślubu umówić się telefonicznie na spisanie protokołu przedślubnego (poza I-szym piątkiem miesiąca), na umówiony termin należy dostarczyć:
  świadectwo chrztu świętego (z adnotacją o bierzmowaniu i braku przeszkód do zawarcia sakramentu małżeństwa) – ważne jest 6 miesięcy, (UWAGA! świadectwo chrztu świętego można otrzymać tylko i wyłącznie w parafii gdzie zostaliśmy ochrzczeni), prosi się również, by nupturienci przedstawili datę i parafię przyjęcia I-szej Komunii świętej,
 • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stanowiące podstawę do sporządzenia aktu małżeństwa konkordatowego (nie starsze niż 6 miesięcy od daty planowanego małżeństwa),
 • Świadectwo ukończenia katechezy w szkole ponadgimnazjalnej,
  dowody osobiste.
 • Gdy brak jest świadectwa z religii, można to uzupełnić, uczestnicząc w Katechumenacie w czasie Wielkiego Postu.
 • Nauki przedślubne w naszej parafii. Prosimy, by narzeczeni zgłaszali się na nauki najpóźniej pół roku przed planowaną datą ślubu.

Poradnia rodzinna – należy umawiać się telefonicznie z p. Dorotą Krosny – tel.: 604 592 929

na górę