Kadra Ośrodka Christoforos

W Ośrodku Christoforos zatrudnione są osoby zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Posiadają wykształcenie kierunkowe zgodne z zajmowanym stanowiskiem:

Dyrektor: ks. Prob. Józef Szklorz

Kierownik: Magdalena Jackowska

Wychowawcy:
Monika Nowicka-Krentosz
Katarzyna Klimontko

Opiekun Świetlicy Seniora:
Marzena Popiel

Pracownicy administracyjni:
Renata Bielacka – Kierownik Domu Parafialnego
Małgorzata Koszyk – Księgowa

Kucharki:
Rozalia Gruszka
Anna Wronka

Wolontariusze:
– pomoc dzieciom w nauce
– organizowanie dodatkowych zajęć
– pomoc w kuchni
– pomoc przy sprzątaniu

Chętnych do zaangażowania się w charytatywną działalność Ośrodka Christoforos prosimy o kontakt z ks. Prob. Józefem Szklorzem w kancelarii parafialnej w poniedziałki od godz. 16.00.

na górę