Kapłani pochodzący z naszej parafii

Kapłani diecezjalni i zakonni, którzy pochodzą z naszej parafii.

ks. Karol Lubowiecki
o. Paweł Adamik Dominikanin
0. Marcin Urbański
ks. Piotr Stoll
ks. Piotr Nadrowski
o. Damian Mosakowski OSPPE
o. Piotr Darasz OMI
ks. Marek Wideł
ks. Witold Psurek

na górę