Poprzedni duszpasterze

Księża, którzy pracowali w naszej parafii w ubiegłych latach:

Proboszczowie:
ks. Józef Szklorz (proboszcz) 1992-2023
ks. Jerzy Pająk (proboszcz) 1989-1992

Wikariusze:
ks. Marcin Matonóg 2017 – 2022
ks. Krzysztof Matuszewski 2009 – 2018
ks. Marcin Wylężek 2015 – 2018
ks. Tomasz Wojtal 2015 – 2017
ks. Sebastian Heliosz 2014 – 2017
ks. Marcin Palka 2010- 2015
ks. Dawid Drobisz 2014-2015
Ks. Piotr Kontny 2012-2014
ks. Andrzej Gawełczyk 2010-2014
ks. Grzegorz Kolbiarz 2007-2010
ks. Paweł Habrajski 2007-2009
ks Jakub Kania 2005-2009
ks. Krzysztof Szota 2004-2007
ks. Janusz Ahnert 2003-2007
ks. Zenon Bonecki 2001-2005
ks. Michał Woliński 1999-2004
ks. Tomasz Trunk 1999-2003
ks. Adam Pukocz 1997-2001
ks. Michał Psiuk 1997-1999
ks. Jacek Kołodziej 1995-1999
ks. Roman Duży 1994-1997
ks. Jacek Plech 1993-1997
ks. Adam Lodek 1992-1995
ks. Grzegorz Kusze 1990-1994
ks. Zenon Sodzawiczny 1990-1993
ks. Roman Gołąb 1989-1990
ks. Janusz Lasok 1989-1992

na górę