Diakonia Jedności

Diakonia Jedności

W skład diakonii jedności wchodzą liderzy wszystkich wspólnot parafialnych.

na górę