Franciszkański Zakon Świeckich

Franciszkański Zakon Świeckich

SPOTKANIA:
Niedziela po I - szym piątku miesiąca, godz. 18:00 - Dom Parafialny (świetlica),
Czwartek: po 15 dniu miesiąca, godz. 17:10 (kaplica Świętej Rodziny)
Poniedziałki: o 17:30 w kościele na modlitwie.
OPIEKUN: ks. Bartłomiej Dylong
ASYSTENT Współnoty: O. Emil Pacławski
PRZEŁOŻONA: s. Marzena

Formacja:

Członkami FZŚ mogą zostać katolicy, którzy ukończyli 18 rok życia: ludzie stanu wolnego, żyjący w związku małżeńskim, wdowy, wdowcy, osoby samotne, osoby duchowne. Wstąpienie do FZŚ nie wymaga opuszczenia swojego domu czy też rezygnacji z małżeństwa. Przygotowanie do życia we wspólnocie trwa ok 3,5 roku. Wstępujący do FZŚ przechodzą okres formacji wstępnej, nazwany postulatem oraz okres formacji początkowej nazwany nowicjatem ( trwający przynajmniej 1 rok), na końcu którego składają przyrzeczenie czasowe (1 rok). Przyrzeczenie czasowe może być ponawiane co roku do 3 lat. Potem w sposób uroczysty składają profesję wieczystą.

Celem franciszkanów świeckich jest życie Ewangelią na wzór św. Franciszka, służąc Kościołowi i bliźnim.

O GRUPIE:

Franciszkański Zakon Świeckich, istnieje od początku parafii ( Składa się z 30 osób po profesji + 3 osoby w Nowicjacie i 1 w postulacie). Najstarsza osoba ma 96 lat a najmłodsza 25. Zakon bierze czynny udział w życiu parafialnym żyjąc duchowością franciszkańską. Ma swój sztandar i relikwie św. Franciszka.

W swojej działalności Franciszkański Zakon Świeckich kieruje się przykładem św. Ojca Franciszka, Regułą i wskazaniami Konstytucji.

Do święta Św. Franciszka 4 października FZŚ przygotowują się przez 9 – dniową nowennę.

Historia:

Do wielkiej rodziny wspólnot franciszkańskich, założonej przez świętego Franciszka z Asyżu należy – sięgający początkami 1221 roku – Franciszkański Zakon Świeckich. Jest on jednym z najliczniejszych obecnie stowarzyszeniem katolików na świecie. Jako zakon jest dostępny dla ludzi świeckich wszystkich stanów. Pierwszych, świeckich naśladowców św. Franciszka nazywano braćmi i siostrami od pokuty, później tercjarzami, a obecnie Franciszkanami Świeckimi. REGUŁĄ życia franciszkanów świeckich jest zachowanie Ewangelii Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi.

Inne:

Natchnieni przez św. Franciszka i z nim powołani do odnowy Kościoła, franciszkanie świeccy starają się dążyć do doskonałości przez: kształtowanie na wzór Pana Jezusa swojego sposobu myślenia i działania poprzez całkowitą i doskonałą przemianę wewnętrzną, którą Ewangelia nazywa „nawróceniem”; oczyszczanie serca ze złych skłonności, żądzy posiadania i panowania; budowanie braterskiej wspólnoty i ewangelicznego świata w każdej sytuacji; walkę z pokusami szerząc w środowisku pracy i w domu pojęcie powszechnego dobra i braterstwa; niesienie ludziom radości i nadziei w każdym czasie i miejscu; żarliwą modlitwę: indywidualną i wspólnotową; czynienie miłosierdzia jak: bezinteresowne uczynki dla biednych i potrzebujących.

Pozdrawiają się zawołaniem : Pokój i Dobro ! Zawsze i wszędzie!

na górę