Katecheza 5 i 6 latków

Katecheza 5 i 6 latków

SPOTKANIA:
Poniedziałki o 17:45
OPIEKUN: ks. Proboszcz
MODERATOR: kat. Rozalia Pełka

Formacja:

Katecheza dla dzieci 5 i 6 letnich odbywa się w każdy poniedziałek w godzinach popołudniowych (wg ustalonego planu) w Domu Parafialnym.
W katechezie dzieci 5-letnich, w spotkaniach biorą udział dzieci wraz z rodzicami, którzy później, w domu, „uzupełniają” katechezę prowadzoną przez katechetkę.
Pod koniec pierwszego roku katechezy zwykle wyłania się grupa dzieci, które wraz z rodzicami (już jako sześciolatki), rozpoczynają bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia wczesnej komunii św. W ramach integracji grupy organizujemy spotkania z okazji Dnia Matki, spotkanie ze św. Mikołajem, zabawę karnawałową itp.

Bliższych informacji udziela ks. Proboszcz lub katechetka Rozalia Pełka.

Historia:

Dekret św. Kongregacji Sakramentów Quam Singulari z dnia 8 sierpnia 1910 r., zatwierdzony przez papieża Piusa X, przyjmuje wiek ok. 7 lat, jako wiek rozeznania potrzebny do spowiedzi i przyjęcia komunii św. Pozwala to na wprowadzenie przygotowania dzieci do przyjęcia wczesnej komunii św.

na górę