Katecheza dorosłych

Katecheza dorosłych

SPOTKANIA:
wtorki po wieczornej Mszy świętej
OPIEKUN: ks. Bartłomiej Dylong
MODERATOR: Grażyna Polewka

Formacja:

Spotkania rozpoczynają się Mszą świętą o godz. 18.00, w czasie której zanosimy dary do ołtarza, a raz w miesiącu przygotowujemy Modlitwę wiernych. Spotkania odbywają się w salce św. Jana Bosko w Domu Parafialnym. Na początku spotkania odmawiamy wspólnie Nieszpory. Przy fachowej pomocy księdza opiekuna rozważamy i analizujemy w czasie spotkań dokumenty Kościoła, papieży, czy inne ważne wydarzenia z życia Kościoła.

Dla utrwalenia poznanych wiadomości oglądamy czasami ciekawe filmy.
Prenumerujmy miesięcznik katolicki „Słowo wśród nas”. Uaktualniamy naszą gazetkę ścienną w salce. Prowadzimy Kronikę naszej wspólnoty.
Corocznie wyjeżdżamy na pielgrzymkę, podczas której poznajemy ciekawe, a czasami mniej znane miejsca kultu religijnego.

Grupa jest otwarta na wszystkie osoby pełnoletnie, bez ograniczenia wiekowego

Historia:

Wspólnota istnieje w parafii od 1992 r. Pierwszym opiekunem był ks. Proboszcz Józef Szklorz. Kolejnymi: ks. Michał Psiuk, ks. Michał Woliński, ks. Janusz Ahnert, ks. Paweł Habrajski.

Inne:

Patronem wspólnoty jest święty Nikodem.
Motto, którym się kierujemy w naszym życiu:
Ora et labora et non confictare

na górę