Miłosierdzie Boże

Miłosierdzie Boże

SPOTKANIA:
III-ci piątek miesiąca, godz. 17.30
Koronka - każdy poniedziałek i piątek - 17.30
OPIEKUN: ks. Proboszcz
MODERATOR: p. Joanna Kałużna

O grupie:

Celem Wspólnoty Czcicieli Miłosierdzia Bożego jest wysławianie, głoszenie , wypraszanie Miłosierdzia Bożego dla siebie, swoich bliskich oraz całego świata. Obecnie liczy ok. 250 członków.

Historia:

Wspólnota Czcicieli Miłosierdzia Bożego działa od początku istnienia Parafii powstała z inicjatywy Ks. Zenona Sodzawicznego. Od 18 kwietnia 1993 ( Niedziela Miłosierdzia Bożego) zaczęła funkcjonować oficjalnie pod opieką Ks. Proboszcza Józefa Szklorza.

Inne:

Kult Bożego Miłosierdzia związany jest z objawieniami skromnej zakonnicy Faustyny Kowalskiej ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, której w 1935 r. Pan Jezus polecił, aby głosiła orędzie o Bożym Miłosierdziu całemu światu. Zaczął się rozwijać wkrótce po śmierci s. Faustyny, w latach II wojny światowej.

Wielkim czcicielem Bożego Miłosierdzia był Papież Jan Paweł II, który w 1993 r. beatyfikował, a w 2000 r. kanonizował s. Faustynę. Klasztor na łagiewnickim wzgórzu w Krakowie dobrze był mu znany. Już w czasie okupacji, codziennie go odwiedzał. 7 czerwca 1997 r. jako papież przybył do Łagiewnik – z potrzeby serca, aby przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy relikwiach s. Faustyny Kowalskiej zawierzyć Bożemu Miłosierdziu swój pontyfikat.

W 2000 r. Jan Paweł II duchowo, łączył się z sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, gdy 30 kwietnia dokonywał w Watykanie kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej. W homilii kanonizacyjnej powiedział: „Doprawdy, raduję się dziś niezmiernie, mogąc zaoferować całemu Kościołowi Boży dar na miarę naszych czasów: życie i świadectwo s. Faustyny Kowalskiej. Po raz drugi Jan Paweł II jako papież przybył do Łagiewnik 17 sierpnia 2002 r. Konsekrował nowe sanktuarium i zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu.
Ojciec Święty odszedł do domu Ojca 2 kwietnia 2005 r. – w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego, obchodzonego w Kościele w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Śmierć zastała Jana Pawła II przy pracy nad encykliką na temat miłosierdzia. Papież był głęboko zatroskany z powodu nierówności, jakie mogą się pojawić, gdy wolność ludzka nie będzie wykorzystywana prawidłowo do usunięcia istniejącej luki między bogatymi a biednymi i do zrównoważenia, na ile to jest możliwe, poziomów rozwoju, dobrobytu i sprawiedliwości na świecie. Był świadom tego, że miłosierdzie chrześcijańskie może być odpowiedzią na ewentualną pustkę pozostawioną przez globalizację. Papież Benedykt XVI, swoją pierwszą encyklikę „Deus caritas est” poświęcił Bożemu Miłosierdziu. Był to znak kontynuacji pontyfikatu wielkiego Poprzednika, wspólnota Czcicieli Miłosierdzia Bożego przy Kościele Bł. Karoliny, jest wspaniałym przykładem działania jako narzędzia Bożego gdzie wyobraźnia miłosierdzia przekłada się na codzienność.

Formacja:

 • szerzenie kultu, czci i nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego;
 • odmawianie „Koronki do Miłosierdzia Bożego”;
  propagowanie wizerunku Jezusa Miłosiernego podpisem „Jezu, ufam Tobie”;
 • pełnienie dzieł miłosierdzia, którego przejawem jest pomoc biednym i potrzebującym;
 • troskę i modlitwę o powołania kapłańskie i zakonne,
  modlitewne wspieranie Wspólnoty.

Środki:

 • Wspólnota cele pragnie realizować poprzez:
  modlitwę – Koronki do Miłosierdzia Bożego, Godzina Miłosierdzia, Nowenna, Msza święta i Komunia św.;
 • słowo – głosić prawdę o Miłosierdziu Bożym,
 • czyn – dostrzegać potrzebujących materialnie i duchowo, w miarę możności spieszyć tym osobom z właściwa pomocą, samemu lub poprzez Wspólnotę.

Zobowiązania:

Członkowie Wspólnoty jako katolicy są zobowiązani do prowadzenia wzorowego życia zgodnego z Przykazaniami Bożymi, Ewangelią Jezusa Chrystusa i nauczaniem Kościoła, a także do wiernego wypełniania obowiązków swego stanu.

Obietnice:

Czciciele Miłosierdzia Bożego, mają udział w obietnicach Pana Jezusa przekazanych przez św. s. Faustynę, dotyczące:

Koronki:
 • dostąpią wielkiego miłosierdzia w życiu, a zwłaszcza w godz. śmierci (Dz. 754)
 • otrzymają wszystko o co proszą, jeśli to będzie zgodne z wolą Bożą (Dz. 1731);
Obrazu:
 • przez czczenie obrazu Jezusa Miłosiernego otrzymają obfite łaski (Dz. 570), ponieważ jest naczyniem ufności, (Dz. 327);
  zapewnia im zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, szczególnie w godzinie śmierci, bronić jej będzie jako swej chwały (DZ. 48);
Ufności:
 • ci, którzy bezgranicznie, ufają Jezusowi, Bóg będzie im ufał i otrzymają wszystko, o co prosić będą (Dz. 453);
  wszyscy ufający i wielbiący Miłosierdzie Boże, będą osłonieni w życiu przez Boga, jak czuła matka niemowlę (Dz. 1075);
 • będą promieniować na inne dusze (Dz. 1074);
  otrzymają łaski ponad życzenia (DZ. 1146);
Godziny Miłosierdzia (15:00):
 • w tej godzinie Pan Jezus nie odmówi błagającym niczego (Dz. 1320);
Święta Miłosierdzia:
 • wszystkim przystępującym do Źródła Miłosierdzia w ten dzień (I Niedziela po Wielkanocy) Pan Jezus obiecuje odpuszczenie win i kar (Dz. 299-300).
Ponad to Członkowie wspólnoty korzystają z:
 • owoców Mszy św. sprawowanej każdego miesiąca w intencji Członków Wspólnoty;
 • modlitw, które każdego dnia zanoszone są w intencji Wspólnoty przez wzajemną modlitwę.
 • Mszy świętej sprawowanej za zmarłych.
na górę