Parafialna Rada Duszpasterska

Parafialna Rada Duszpasterska

SKŁAD PRD KADENCJI 2022-2027:
- przewodniczący: ks. proboszcz Józef Szklorz - księża pracujący w parafii - wiceprzewodnicząca: Renata Bielacka - sekretarz: Wanda Moor.

Spotkania:

2 razy w roku lub według ustalenia przez ks. Proboszcza.

O grupie:

Parafialna Rada Duszpasterska (PRD) jest instytucją wyrosłą z postanowień i ducha Soboru Watykańskiego II. Ma ona wyrażać ideę współodpowiedzialności duchownych i świeckich za najmniejszą i podstawową komórkę organizacji Kościoła, którą jest parafia.


Jan Paweł II, przemawiając do Polaków, powiedział:

„Pierwszym kręgiem apostolstwa świeckich jest parafia a w końcu udział świeckich w odpowiedzialności za Kościół powszechny.
Trzeba, żebyście obudzili w sobie świadomość odpowiedzialności za wielkie dobro, które mamy od Chrystusa.
Trzeba, żebyście przyłożyli rękę do Jego dzieła w każdym wymiarze tego posłannictwa, jakie wszyscy chrześcijanie mają od Chrystusa”.


Pozostali członkowie:

Tomasz Bielacki, Ewelina Durkalec, Magdalena Jackowska, Joanna Kałużna, Krzysztof Kempny, Małgorzata Klimek, Agata Kobyłko, Andrzej Leszczyna, Stanisław Lisicki, Joanna Maciejewska, Marek Pawera, Paweł Pełka, Rozalia Pełka, Stroka Agnieszka, Marcin Szal, Anna Wronka.

Historia:

Parafialna Rada Duszpasterska działa w naszej parafii od początku jej istnienia. Są w niej reprezentowane różne stany, zawody i grupy wiekowe.

Formacja:

M.in. coroczne Dni Skupienia w Częstochowie oraz wyjazdy na rekolekcje związane z prowadzeniem lub uczestnictwem we wspólnotach parafialnych, które je organizują.

Inne:

Działalność PRD powinna zmierzać do ukształtowania parafii w świadomą i zaangażowaną wspólnotę, która bierze na siebie troskę i odpowiedzialność za życie i pracę duszpasterską parafii, za szukanie rozwiązań dla powstających problemów. Do zadań PRD należy m.in. pobudzanie i rozwój inicjatywy apostolskiej wśród parafian, koordynacja poczynań apostolskich, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii w sprawach parafii oraz wysuwanie propozycji i wniosków dotyczących udoskonalenia pracy parafialnej.

na górę