Ruch Światło-Życie: Domowy Kościół

Ruch Światło-Życie:
Domowy Kościół

SPOTKANIA:
II-ga środa miesiąca, godz. 18.00
OPIEKUN: ks. Bartłomiej Dylong
MODERATOR: PARA ODPOWIEDZIALNA: rodz. Pawera

Formacja:

Zobowiązania:

Nie są dodatkowym obowiązkiem narzuconym nam do tych obowiązków, które już posiadam, lecz mają na celu rozbudzić nasze postawy.
Są punktem wyjścia do głębokiej drogi chrześcijańskiego nawrócenia. Systematycznie, wytrwale wypełniane szybko stają się darami.


„Twoja miłość bez wymagań pomniejsza mnie.
Twoje wymagania bez miłości zniechęcają mnie.
Twoja wymagająca miłość daje mi wzrost”.

Ks. Henri Caffarel


1. Modlitwa osobista – Namiot Spotkania – codzienne spotkanie ze Słowem Bożym i modlitwa wewnętrzna (rozmyślanie, wsłuchiwanie się w głos Boży )

„Naszą metodą modlitwy myślnej czy wewnętrznej jest Namiot Spotkania….Cechą naszej metody jest uwzględnienie wymagań konkretnej osoby, większa wolność w wyborze naszej drogi życia modlitwy, życia wewnętrznego…”

Ks.F. Blachnicki
Aż dojdziemy do człowieka doskonałego

 

2. Modlitwa małżonków – jest najlepszą drogą do pogłębienia ich osobowego spotkania. Nigdy nie stają się tak w pełni „My” jak wtedy, gdy razem zwracają się do Pana, jako ich wspólnego „Ty”.

„Panie, spraw, byśmy mogli przestrzegać te
Wszystkie nakazy w duchu braterskiej miłości,
Jako miłośnicy duchowego piękna, oraz byśmy
Mogli szeroko roznosić słodki zapach Chrystusa ,
Prowadząc dobre życie nie jako niewolnicy
Żyjący pod prawem, lecz jako mężczyźni i kobiety
Żyjący w wolności łaski”

św.Augustyn, Reguła, r 48


3. Modlitwa rodzinna jest momentem, w którym rodzina uświadamia sobie, czym jest w najgłębszej swojej treści. Jest momentem w którym małżonkowie wspólnie z dziećmi realizują i rozwijają swoją misję jako „ekklesia” .Rodzina zbierająca się na modlitwę jest nie tylko złączona z Kościołem, ona sama jest Kościołem (klesis – po grecku zwołanie) . Jest zgromadzeniem, zgromadzeniem zwołanym.

„…Ręce mojego ojca, wargi mojej matki nauczyły mnie o Bogu więcej niż katechizm. On jest Kimś bardzo bliskim. Rozmawia się z Nim dobrze dopiero po pracy”.

/o. Duval – jezuita/


4. Dialog małżeński ( zasiadanie ) – mąż i żona, co miesiąc razem, w obecności Bożej, zastanowią się, jaka jest myśl Boża i wola Boża odnośnie do ich rodziny, po to, aby ją lepiej wypełnić. Jest to akt religijny.

„Bo któż z was chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie”(Łk 14,28)
„Albo, który król mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu?”(Łk 14,31)

5. Reguła życia – jest określeniem konkretnych wysiłków, które chcemy podjąć w celu lepszego wypełnienia woli Bożej wobec każdego z nas. Reguła życia jest sprawą osobistą każdego człowieka, musi ona jednak uwzględniać potrzeby bliźnich, a zwłaszcza współmałżonka.


„Przed całym Kościołem staje zadanie głębokiego
Przemyślenia i zaangażowania….
Potrzebne jest ciągłe, nieustanne nawracanie, które
Wymaga wewnętrznego oderwania się od wszelkiego
Zła i przylgnięcia do dobra w jego pełni, a które w praktyce
Dokonuje się często etapami, prowadzącymi coraz dalej”.

Jan Paweł II
Familiaris Consortio, 8, 9

Historia:

Wraz z powstaniem parafii 21.10.1990r. rodziny zamieszkałe na jej terenie utworzyły krąg Oazy Rodzin.
Parą odpowiedzialnych (łącznikową) zostali Maria i Władysław Wideł
Moderatorem parafialnym został ks. Janusz Lasok
Moderatorem rejonowym – ks. Józef Szklorz

1995r.- parą łącznikową zostają Krystyna i Zbigniew Kroczkowie
1995r.- moderatorem parafialnym został ks. Jacek Kołodziej
1997r.- moderatorem parafialnym – ks. Adam Pukocz
1998r.- parą łącznikową zostają Elżbieta i Stanisław Banasiowie
2001r.- moderatorem parafialnym – ks. Zenon Bonecki
2004r.- parą łącznikową zostają wybrani Cecylia i Michał Jelińscy
2005r.- moderatorem parafialnym – ks. Jakub Kania
2007r.-parą łącznikową zostają wybrani Bożena i Stanisław Toccy
2009r.-moderatorem parafialnym – ks. Krzysztof Matuszewski
2010r.-parą łącznikową wybrano Małgorzatę i Michała Szwarc
2012r.-moderatorem parafialnym – ks.Piotr Kontny
2012r.-parą łącznikową zostają Cecylia i Michał Jelińscy
2015 r – moderatorem parafialnym ks. Marcin Wylężek

O grupie:

W naszej parafii w ramach Ruchu Światło-Życie działa wspólnota Domowego Kościoła. Gromadzimy 25 par małżeńskich i dwie połówki skupione w 6 kręgach. Rodziny te szczerze pragną oddawania chwały Panu poprzez prace zmierzającą ku ubogaceniu swojego życia, odmłodzenia, odświeżenia relacji, wzajemnej miłości rodzinnej. Istotą ruchu jest to, że daje on mężowi i żonie (małżeństwu) środki do podążania za Jezusem, oraz wzrastania dzięki pomocy innych par w kręgu.

„Kościół świadomy tego, że małżeństwo i rodzina stanowią jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości, pragnie nieść swoją naukę i zaofiarować pomoc tym, którzy znając wartość małżeństwa i rodziny, starają się pozostać im wierni; tym, którzy w niepewności i niepokoju poszukują prawdy; i tym, którzy niesłusznie napotykają przeszkody w realizowaniu własnej wizji rodziny. Kościół pragnie służyć każdemu człowiekowi zatroskanemu o losy małżeństwa i rodziny”

Jan Paweł II
Familiaris Consortio I

na górę