Ruch Światło-Życie: Wspólnota młodzieżowa

Ruch Światło-Życie:
Wspólnota młodzieżowa

SPOTKANIA:
piątek, godz. 18.00
OPIEKUN: ks. Grzegorz Szmatloch

Oaza młodzieżowa

Formacja:

Według programu formacyjnego, który został opracowany przez ks. Franciszka Blachnickiego, każdy z uczestników oazy przechodzi w swojej formacji przez różne etapy nazywane stopniami. Oazę młodzieżową można podzielić na Oazę Nowej Drogi (OND) oraz Oazę Nowego Życia (ONŻ). Zarówno OND jak i ONŻ mają w swoim programie 3 stopnie, które mają nam pomóc zrozumieć naszą wiarę, doświadczyć miłości Boga, nauczyć modlitwy, życia we wspólnocie oraz odnalezienia swojego miejsca w Kościele. W zależności od wieku w którym przychodzimy na oazę rozpoczynamy swoją formację od odpowiednie stopnia OND, zazwyczaj w naszej wspólnocie jest to 3 stopień OND i następnie przechodzimy do formacji ONŻ.

Formacja rozpoczyna się od 1 września (choć można do nas dołączyć przez cały rok).Na spotkaniach w małych grupach dzielimy się naszymi doświadczeniami minionego tygodnia, natomiast właściwy temat spotkania zależy od tego na jakim etapie formacji jesteśmy. Jednak zawsze jest to czytanie Pisma Świętego i szukanie odpowiedzi na pytania dotyczące wiary i naszego życia. Jest to wpisane w samą nazwę naszego Ruchu : Ruch Światło-Życie czyli oglądanie Światła (Pismo Święte, modlitwa, Eucharystia) tak, aby później to Światło przenikało nasze życie. Spotkania mają nas przygotować do przeżycia 15-dniowych rekolekcji wakacyjnych.

Zazwyczaj na letnie rekolekcje wyjeżdżamy w miejsca oddalone od miasta, gdzie możemy doświadczyć piękna przyrody, przebywać na świeżym powietrzu, wyciszyć się i spędzić czas z Bogiem oraz poznać osoby z innych parafii. Po przeżyciu rekolekcji wracamy do swoich parafii, gdzie rozpoczynamy formację kolejnego stopnia. OND i ONŻ to formacja podstawowa, gdzie nasza przygoda dopiero się rozpoczyna (więcej możecie przeczytać na stronie: http://www.oaza.pl/ )

Historia:

Początki historii Ruchu Światło-Życie sięgają pierwszej oazy, która odbyła się w 1954 roku.
Ruch rozwinął się z oaz – rekolekcji zamkniętych prowadzonych metodą przeżyciową. Przed rokiem 1976 Ruch był znany pod nazwą „Ruch oazowy”, „Ruch Żywego Kościoła”. Twórcą oaz, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był ks. Franciszek Blachnicki (24 III 1921 – 27 II 1987), którego proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1995r. Ruch Światło-Życie powstał i rozwija się w Polsce, a w ostatnich kilkunastu latach rozszerza się również poza jej granicami: na Słowacji, w Czechach, w Niemczech, na Białorusi, Łotwie a nawet w Chinach.

O GRUPIE:

Nasze piątkowe spotkania rozpoczynamy Mszą Świętą o godzinie 18:00, po której gromadzimy się w Kaplicy Świętego Józefa na krótkiej modlitwie, następnie dzielimy się na mniejsze grupy i rozpoczynamy czas spotkań w grupach. Są one prowadzone przez naszych animatorów. Po spotkaniu formacyjnym w małych grupach następuje czas spotkania ogólnego na którym znów spotykamy się wszyscy razem i w zależności od tygodnia mamy: „Szkołę śpiewu/Szkołę modlitwy”, podczas których śpiewamy, uczymy się nowych piosenek lub uczymy się, jak się modlić, „Integrację”, czyli wspólną zabawę, „Konferencję”, na której słuchamy zaproszonych gości oraz „Spotkanie modlitewne” podczas którego jako wspólnota stajemy razem przed Najświętszym Sakramentem.
Nasze spotkanie kończy się o godzinie 21:00 wspólnym odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

na górę