Schola dziecięca Karolina

Schola dziecięca Karolina

SPOTKANIA:
Piątek: godz. 15.35 + Msza św. z udziałem dzieci 16.15
Sobota: godz. 8 00 lub według ustalenia
Niedziela: godz. 9.45 + Msza św. Godz. 10.30
OPIEKUN: ks. Proboszcz
PROWADZĄCY: p. Renata Bielacka

Formacja:

Zadaniem Scholi jest ubogacanie Mszy św. poprzez śpiew, oraz podtrzymywanie śpiewu.

Próby odbywają się 3 razy w tygodniu: Piątki, Soboty, Niedziele.
Uczestniczymy na Mszach św. z udziałem dzieci w Piątki o 16.15 i Niedziele 10.30
Śpiewamy nie tylko na tych Mszach niedzielnych ale bierzemy udział w ważniejszych uroczystościach Parafialnych, takich jak: Odpust, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanocne, Nabożeństwa Fatimskie, urodziny księży, Msze pierwszokomunijne .
Ks. Proboszcz postarał się o stroje dla Scholi, są to niebieskie alby z białymi kołnierzykami – to nasz znak rozpoznawczy.

Tradycją Scholi są tygodniowe wyjazdy formacyjno-integracyjne połączone z warsztatami muzycznymi.

Nasza formacja dokonuje się głównie w ramach tygodniowych spotkań w grupie Dzieci Maryi.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z ks. Proboszczem lub z p. Renatą BIelacką.

Historia:

Schola w naszej Parafii rozpoczęła swoją działalność jak wiele z nas jeszcze nie było na świecie, bo od 1989 r.
Założycielem tej grupy jak i prowadzącym był ks. Roman Gołąb
Schola liczyła wtedy około 20 dziewcząt w wieku od 9-14 lat
Po odejściu ks. Romana, opiekę nad Scholą przejął nowy wikary- ks. Grzegorz Kusze. Uczęszczały tu wszystkie osoby, które lubiły śpiewać. Spotkania odbywały się raz w tygodniu przy akompaniamencie gitary.
Czas szybko biegnie, po 4 latach, opiekę i prowadzenie obejmuje kolejny wikary- ks. Jacek Plech. Od tego czasu Schola śpiewa systematycznie na Mszach niedzielnych z udziałem dzieci.
Od 1995 roku opiekunem Duchowym scholi zostaje Proboszcz ks. Józef Szklorz a prowadzącą organistka – Renata Krzyworzeka, obecnie Bielacka.

na górę