Schola młodzieżowa Gaudete

Schola młodzieżowa Gaudete

SPOTKANIA:
środa, godz. 19.00;
niedziela godz. 11.20 w salce św. Cecyli pod kościołem, Msza św. godz. 12.00
OPIEKUN: ks. Proboszcz
PROWADZĄCY: p. Renata Bielacka

Formacja:

Zadaniem Scholi jest ubogacanie Mszy św. poprzez śpiew , oraz podtrzymywanie śpiewu.

Dokumenty Kościoła wyraźnie wskazują, że każda grupa śpiewająca w czasie mszy św. pełni posługę. Jej czynność ma charakter służebny. Nie może być więc „występem” estradowym. Stąd płyną pewne zobowiązania:
Schola pełni zwyczajną posługę w Zgromadzeniu Eucharystycznym. Odnowiona liturgia domaga się jej obecności nie tylko „od wielkiego święta”, lecz w każdą niedzielę. Jej obecność wyraźniej ukazuje bogactwo i różnorodność posług, i zaangażowania wiernych w sprawowanie liturgii. Jeżeli schola śpiewa rzadko, łatwo ulegają pokusie, aby zaśpiewać jak najwięcej pieśni, nawet kosztem tego, że wierni nie będą mogli śpiewać. Świadomość pełnienia posługi domaga się pewnego „usunięcia się w cień” oraz stałej obecności.

Powierza zespołom śpiewaczym przede wszystkim troskę o to, aby wierni brali udział w śpiewie .Nie wolno więc dopuszczać do takiej sytuacji, kiedy schola powoduje wyłączenie wiernych ze śpiewu, wykonując niemal wszystkie pieśni. Obecność zespołu śpiewaczego jest także ukazaniem większego bogactwa i piękna liturgii.
Ilość i rodzaj śpiewów wykonywanych przez scholę w czasie mszy św. jest zależny od pewnych okoliczności. Przede wszystkim powinny wykonywać śpiewy dla nich przeznaczone, następnie podtrzymywanie śpiewu wiernych, śpiewanie pieśni na przemian z ludem (wierni powtarzają refren, schola śpiewa zwrotki), uczenie nowych pieśni, śpiew pieśni trudnych lub wielogłosowych.

Osoby, które chciałyby ubogacić liturgię swoim pięknym głosem proszone są o kontakt z ks. Proboszczem lub z organistką p. Renatą.

Historia:

Schola młodzieżowa w naszej parafii istnieje od 2002r. Jesteśmy grupą dziewczyn w wieku od 14 lat (limitu wiekowego nie mamy). Każda z nas lubi śpiewać i śpiewała od najmłodszych lat w scholi dziecięcej.
Nasza grupa powstała z inicjatywy księdza Proboszcza i samych scholistek, które bardzo zżyły się z grupą i nie wyobrażały sobie tego, że po osiągnięciu „wieku emerytalnego” będą musiały odejść ze Scholi.
Spotykamy się przede wszystkim na środowych próbach, by potem móc śpiewać na Mszach świętych ( w niedzielę, I piątki m-ca święta, w czasie uroczystości parafialnych)
Ale mamy też czas na wspólne wyjazdy integracyjno-formacyjne; do Wisły, Chełmu, czas na wspólne biesiadowanie przy stole, czy wspólne zabawy.

Schola Gaudete
na górę