Intencje mszalne 10-17.09.2023

niedziela10.09.2023 – 23 Niedziela zwykła
7:00RÓŻANIEC W INTENCJI PARAFIAN
7:30I/ za ++ Kunegundę i Feliksa Stachoń, syna Józefa oraz Janinę Kornaś
9:00I/ w int. Bogumiły i Zygmunta Jendryczka w 45 r. ślubu, za rodzinę.
10:30I/ w int. obchodzących urodziny: Nelli Fedorcenko (1 ur.), Nataniela Mikołajczyk (10 ur.) i Julii (4 ur.), ich ojca Dominika (40 ur.), Natalii i Alicji Sajdak (13 ur.), Natalii Zeprzałka (11 ur.) i Natalii Pawlas (14 ur.), za rodziny
ŚLUB W KAPLICY: Pajdak – Grot + CHRZEST: Kuba Paweł Pajdak
12:00 I/ w int. Stanisława Kozłowskiego w 70 r. urodzin, za rodzinę Te Deum
II/ za + Jerzego Ozner (od Anieli i Jerzego Janczy)
15:00I/ w int. Ewy Morawskiej w 65 r. urodzin, za rodzinę
16:15NIESZPORY NIEDZIELNE
17:00I/ w int. rodziny Banaś i Przyłubskich w kolejną rocznicę ślubu, oraz za Natalię i Adama Banaś
20:00I/ za ++ rodziców Janinę i Stefana Sawczyk, brata Józefa, bratową Irenę, Lucjana Osadnik i dusze w czyśćcu cierpiące 
poniedziałek11.09.2023 – dzień powszedni
7:00  I/ za + męża Jerzego Grabala, rodziców Erwina i Zenobię Kostyra, braci Tadeusza 
i Sławomira, siostrę Sabinę oraz za ++ z rodziny
II/ za ++ rodziców Karola i Różę Zyg, siostrę Marię, dwóch szwagrów i dziadków 
z obu stron
17:30KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO I MODLITWY DO ŚW. FRANCISZKA
18:00I/ za ++ Kazimierza Chaim, rodziców, teściów i ++ z rodziny
II/ za ++ Jana i Bronisławę Zagórskich (od sąs. z Tołstoja 44)
III/ za + Halinę Radko (od Mariusza z rodziną)
wtorek12.09.2023 – uroczystość NMP Piekarskiej, gł. patronki archidiecezji
7:00 I/ za ++ Helenę, Franciszka, Zofię, Marię i Marcelego Mazur, ++ z rodziny, + Jana Klaja w 4 miesiąc po śmierci
II/ za + Jerzego Trzeszczyńskiego (od sąsiadów z Tołstoja 9 i 11)
17:30RÓŻANIEC
18:00I/ w int. Danuty Pawlak w 75 r. urodzin, za rodzinę Te Deum
II/ za + męża Piotra Andrysek w 34 rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów, brata Henryka, z pokrewieństwa z obu stron
III/ za ++ rodziców Sabinę w 10 rocznicę śmierci i Zdzisława Wasilewskich oraz Czesławę i Jana Chajęckich, za ++ z rodziny

środa
13.09.2023 – wspomnienie św. Jana Chryzostoma
7:00 I/ w int. Ryszarda Jamróz w kolejną rocznicę urodzin, za rodzinę
II/ za ++ Stefanię Jurek oraz jej ojca Jana Huba ( od siostry Bożeny)
17:30NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
18:00I/ w int. czcicieli MB Fatimskiej i Róż Różańcowych
II/ w int. Rafała Juraszek w 22 r. urodzin, za rodzinę 

czwartek
14.09.2023 – święto Podwyższenia Krzyża Świętego
7:00 I/ za ++ rodziców Anielę i Antoniego Stanowskich i za ++ z rodziny
II/ za + Kazimierza Latusek w kolejną rocznicę śmierci i za ++ rodziców z obu stron
18:00I/ za + męża Grzegorza Kałużnego, za ++ rodziców Jana i Bogumiłę Ścibisz, teściów Apolonię i Kazimierza Kałużny oraz ++ z obu stron
II/ za + Bernardę Jamróz (od sąsiadów z Piłsudskiego 47) 
III/ za + Jerzego Ozner (od Anny Bankosz)
piątek15.09.2023 – wspomnienie NMP Bolesnej
7:00I/za + Wandę i Wacława Marczyk i brata Marka
16:15I/za + Halinę Hara (od siostry Franciszki z rodziną)
17:30NABOŻEŃSTWO DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
18:00I/ w int. czcicieli Miłosierdzia Bożego i za grzeszników
II/ za + Adama Baranowskiego (od koleżanek z Działu Administracji z Wadowic)
sobota16.09.2023 – wspomnienie św. męczenników Korneliusza, pap. i Cypriana bpa
7:00I/ za + Damiana Starczewskiego w 2 rocznicę śmierci i ++ dziadków  z obu stron
II/ za + Karola Występ (od sąs. z Ustronnej 8)
13:00ŚLUB: Bałut – Zarębska
16:00ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU I OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚW.
17:00I/ w int. Danuty i Jana Orzoł oraz Weroniki Mucha w kolejne rocznice urodzin, 
za rodziny
niedziela17.09 – 24 Niedziela zwykła
7:00RÓŻANIEC W INTENCJI PARAFIAN
7:30I/ za ++ Henryka Dulok we wspomnienie urodzin, żonę Antoninę, ++ z rodzin Krzysteczko i Dulok
9:00I/ w int. Marcina Szal w 30 r. urodzin i Karoliny w kolejną r. urodzin, za rodzinę
10:30I/ w int. Elżbiety i Grzegorza Łatka w 20 r. ślubu, za rodzinę
II/ w int. obchodzących urodziny: Mateusza Hanslik (16 ur.), Poli Duda (12 ur.), Krzysztof Stylok (5 ur.) ROCZEK: Łucja Jelińska
CHRZTY W KAPLICY: Liliana Tyśkiewicz, Piotr Szymański, Stanisław Rusiecki
12:00I/ w int. Aleksandra Kubeczko w 1 r. urodzin, za rodzinę
15:00I/ w int. Magdaleny i Mariusza Bandrowskich w 12 r. ślubu, za syna Aarona 
i córkę Mayę, za rodzinę
16:15NIESZPORY NIEDZIELNE
17:00I/ W int. Parafian
20:00I/ za ++ Władysławę Pałac i Roberta Świercz  oraz za ++ z rodziny

Dla uporządkowania i przejrzystości listy intencji mszalnych wprowadzam następujące zasady:

  • lista intencji mszalnych jest wydrukowana w formie od niedzieli aktualnej do następnej
  • intencje w rocznicę urodzin i ślubu zawierają tylko konieczne informacje (za kogo i w którą rocznicę), wszelkie dodatki w intencji, według zwyczaju parafialnego, podaje ksiądz na początku Mszy św.

Szczęść Boże! ks. Grzegorz Kolbiarz, proboszcz

Share
na górę