OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 19.02.2023

7 NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.02.2023 III Tydzień Psałterza

1. Zapraszamy na Nieszpory o godz. 16.15.

2. Kawiarenka jest otwarta od godz. 16.00, biblioteka od godz. 17.00.

3. Dziś alumni WŚSD rozpoczynają rekolekcje przed święceniami diakonatu.

Polecamy ich oraz rekolekcjonistę modlitwie wszystkich wiernych.

4. Także dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.

5. Młodzież starszą i dorosłych, którzy nie ukończyli katechizacji w zakresie szkoły

ponadpodstawowej lub z różnych racji nie przyjęli Sakramentu Bierzmowania

zapraszamy na spotkanie w poniedziałek o godz. 19.00 w domu parafialnym.

6. W Środę Popielcową wraz z Kościołem rozpoczynamy okres wielkopostnej

pokuty. Popielec to dzień postu i wstrzemięźliwości (post ścisły – ilościowy

i jakościowy). Msze św. o godz. 7.00, 8.30, 16.15, 18.00 i 19.30.

W czasie Mszy św. przyjmiemy na nasze głowy popiół – na znak przemijania

i pokuty. Kolekta w tym dniu na cele charytatywne parafii.

Okazja do spowiedzi 30 min. przed Mszami św.

Nabożeństwo do MNBP o godz. 17.30. Od środy popielcowej rozpoczynamy

kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.

7. Adoracja Najświętszego Sakramentu według ustalonego planu.

8. Droga krzyżowa w piątki: dla dzieci – o godz. 16.15, dla młodzieży i dorosłych –

o godz. 17.15. Dziesięć minut wcześniej czytamy zalecki. Przynosimy je

do zakrystii lub kancelarii. Karteczki są wyłożone w kościele.

9. Spotkanie Wspólnoty Młodych Małżeństw w piątek. Rozpoczęcie Mszą św.

o godz. 18.00. Konferencję na spotkaniu wygłosi ks. dr Tomasz Wojtal.

10. Miesięczna spowiedź dzieci w sobotę od godz. 9.00 do 10.00.

Dla dorosłych i młodzieży uczącej się i pracującej spowiedź 30 min. przed każdą

Mszą św. i w sobotę od godz. 16.00.

11. 51. Tyski Wieczór Uwielbienia w sobotę. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 18.30.

12. Gorzkie żale od przyszłej niedzieli o godz. 16.00. Kazania pasyjne w tym roku

wygłosi ks. Bartłomiej Dylong.

13. Kolekta w przyszłą niedzielę to jałmużna postna.

14. Parafia organizuje wyjazd do Lubszy 13 marca o godz. 8.00. W programie:

Msza św. w Lubszy o godz. 10.00 za † ks. proboszcza Jerzego Pająka oraz Koszęcin

– odwiedzenie siedziby Zespołu „Śląsk” i Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci

Niepełnosprawnych w Rusinowicach. Cena przejazdu i obiadu w Koszęcinie 70 zł.

Zapisy w zakrystii i kancelarii.

15. Nowy numer „Gościa Niedzielnego” przy wyjściach z kościoła.

16. W kiosku parafialnym do nabycia m.in. różańce, skarbczyki i drobne dewocjonalia.

17. W gazetce parafialnej „Karolinka i My” intencje i ogłoszenia, krótkie artykuły

i zadanie dla dzieci.

Share
na górę